Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Geboorte

Geboorteaangifte

De geboorteaangifte moet gebeuren voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden. De aangifte gebeurt door de vader, de moeder of beide ouders binnen de 15 dagen na de bevalling.
Is de laatste dag van die termijn een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Mee te brengen documenten:

 • Het statistisch model I, ingevuld door de geneesheer of de vroedvrouw
 • Eventueel, het trouwboekje van de ouders
 • De identiteitskaart van beide ouders
 • Eventueel, het formulier van erkenning vóór de geboorte, indien de ouders niet gehuwd zijn

 Welke documenten ontvangt u na de aangifte?

 • Een attest voor de aanvraag van de kinderbijslag (zie ook www.parentia.be)
 • Een attest voor de aanvraag van de zwangerschaps– en/of rustvergoeding
 • Een getuigschrift om de verplichte polio-inentingen te melden
 • Enkele bijkomende uittreksels uit de geboorteakte

Erkenning

Erkenning vóór de bevalling
Wanneer een ongehuwde vrouw een kind krijgt, staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen.

Voorwaarden
De erkenning kan plaatsvinden voor de bevalling en moet te gebeuren door de ongehuwde vader. De toestemming van de moeder is nodig. Het kind krijgt dan de naam van de vader.

Procedure
Indien beide ouders ongehuwd zijn, volstaat het dat beide ouders zich bij de dienst Burgerzaken aanbieden voor het opstellen van de akte. Dit kan vanaf de 6de zwangerschapsmaand.
Wanneer één van beiden of beiden gehuwd zijn of gehuwd geweest zijn, kunnen vrij ingewikkelde procedures van toepassing zijn. Informeer je goed bij onze dienst Burgerzaken.

Meebrengen

 • Identiteitskaart van de moeder en de vader
 • Attest van de geneesheer met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum

Erkenning na de bevalling
Wanneer een ongehuwde vrouw een kind krijgt, dan staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen.

Voorwaarden
Wanneer het kind jonger is dan 12 jaar moet enkel de moeder toestemmen.
Wanneer het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten zowel moeder als kind toestemmen.
Wanneer het kind meerderjarig is, moet enkel het kind toestemmen.

Procedure
Indien beide ouders ongehuwd zijn, volstaat het dat beide ouders zich bij de dienst Burgerzaken aanbieden voor het opstellen van de akte. Neem contact op met de burgerlijke stand van de geboorteplaats.
Wanneer één van beiden of beiden gehuwd zijn of gehuwd geweest zijn, kunnen vrij ingewikkelde procedures van toepassing zijn. Informeer je goed bij onze dienst Burgerzaken.

Meebrengen

 • Volledig afschrift van de geboorteakte
 • Identiteitskaart van de ouders
 • Eventueel identiteitskaart van het kind