Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Kind en Gezin

Een zwangerschap en geboorte zijn best overweldigend. Maar ook naarmate je kind groter wordt, heb je misschien duizend-en-één vragen en wil je kunnen rekenen op een goede ondersteuning bij dit opgroeien. In jouw buurt staan onze professionals met verschillende expertise voor je klaar: verpleegkundigen, gezinsondersteuners, sociaal werkers, psychopedagogen, vrijwilligers en artsen.

We willen je al leren kennen tijdens je zwangerschap

Graag maken we al kennis met jou en je gezin tijdens je zwangerschap. We maken tijd om te luisteren naar jouw behoeften en verwachtingen en gaan in gesprek over alle veranderingen die een geboorte met zich meebrengt. Dat alles vertalen we dan naar een ondersteuning op maat van jouw gezin! 
Meld je dus snel aan via onze website www.kindengezin – Mijn Kindengezin - en de knop ‘Zwanger? Maak kennis met ons’ of geef je gegevens door via de kindengezin-lijn op het nummer 078/150 100 (elke werkdag tussen 8 en 20 u). We nemen daarna contact op met jou om verder af te spreken.

Ons aanbod na de geboorte

Ons aanbod – volledig gratis- bestaat voor elk gezin uit een combinatie van huisbezoeken en basisconsulten op het consultatiebureau. 
Een huisbezoek is het ideale moment om al je vragen en ervaringen rustig te bespreken. 
Voor de opvolging van je kind bieden we een aantal consulten en testmomenten aan en dit tot je kindje naar school gaat. De momenten zijn zo gepland dat ze aansluiten bij belangrijke veranderingen in de ontwikkeling van je kind en/of bij de aangewezen leeftijden voor vaccinaties. 
Je krijgt er informatie en praktische tips over voeding, verzorging, veiligheid en algemene ontwikkeling. Ook met je vragen omtrent eet- of slaapgedrag van je kind, het huilen van je baby, driftbuien van je peuter, zindelijkheid, … kan je er terecht.

Gedetailleerde informatie over ons aanbod en onze thema’s kan je vinden via onze website www.kindengezin.be  
Ga zeker eens kijken.

Op zoek naar een consultatiebureau in de buurt? 

Consultatiebureau  Kruisem
Kerkhofweg 4
9770 Kruishoutem

Consultatiebureau Oudenaarde - Sociaal Huis Oudenaarde, 1e verdieping
Meerspoort 30
9700 Oudenaarde

U kan daarvoor een afspraak maken 
via de website www.kindengezin.be – knop “mijn Kind en Gezin” - 
Tel: 078/150 100 (elke werkdag bereikbaar van 8u00 tot 20u00)

Mail: scheldeleie@kindengezin.be
 

Tegemoetkoming of parkeerkaart voor personen met een handicap

Sneller, eenvoudiger en persoonlijker

Gedaan met de ingewikkelde papieren formulieren om een tegemoetkoming of parkeerkaart aan te vragen bij de Directie-generaal Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid)!
Vanaf 1 juli kan dit via een online vragenlijst.

Hoe doe je een aanvraag?

 • Je kan zelf (of met hulp van een familielid of kennis) je aanvraag indienen door met je elektronische identiteitskaart in te loggen op https://handicap.belgium.be en daar een online vragenlijst in te vullen.
 • Je geeft de naam van je behandelend arts op. Zo kan de Directie-generaal Personen met een handicap rechtstreeks bij hem of haar de medische informatie opvragen. Heeft je arts geen recente informatie over je medische situatie, dan maak je het beste een afspraak bij hem of haar.

Wil je hulp?

 • Dan kan je terecht op het gemeentehuis tijdens de openingsuren in het Sociaal Huis, waar we je zullen begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Omwille van de vertrouwelijkheid gebeurt dit best na telefonische afspraak via 056 68 81 14 (dienst Welzijn) of via 056 68 00 50 (OCMW).
 • Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijk werkers van de Directie-generaal Personen met een handicap. Maak hiervoor een afspraak via het contactformulier op www.handicap.belgium.be of bel naar het gratis nummer 0800 987 99. Het gratis nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u00. Je kan ook terecht op een zitdag van de DG Personen met een handicap in jouw buurt. Een overzicht van de zitdagen vind je op www.handicap.belgium.be.

Memo: als je hulp wenst, vergeet niet volgende zaken mee te nemen

 • Je identiteitskaart;
 • Je bankrekeningnummer;
 • De naam van je behandelend arts.

Zodra deze vragenlijst is ingevuld, wordt die elektronisch verstuurd naar de Directie-generaal Personen met een handicap. Daar starten ze onmiddellijk met het behandelen van je aanvraag. De nieuwe manier van werken zorgt voor een snellere, eenvoudigere en persoonlijkere manier van de behandeling van je aanvraag.

Meer info: www.handicap.belgium.be

Belgische brandwondenstichting

Het is van het allergrootste belang dat u onmiddellijk op de juiste manier eerste zorgen toedient bij brandwonden.

Een algemene stelregel is : "Eerst water, de rest komt later !"

TIEN GEBODEN

 1. Koel de brandwonde onmiddellijk en minstens 20 minuten onder lauw, stromend water.
 2. Verwijder kleding en juwelen ; bij chemische verbranding de kleren WEGKNIPPEN (niet over het hoofd trekken) ; ingebrande kleding wordt NOOIT verwijderd.
 3. Maak de blaren niet open, zo beperkt u de kans op infectie.
 4. Was uw handen grondig met zeep vóór iedere behandeling.
 5. Reinig de wonde altijd met een ontsmettend product vooraleer u een verband aanbrengt.
 6. Breng een hydro-actieve gel aan (aanbrengen op het gaaskompres).
 7. Bedek de wonde met een gaaskompres en bevestig met een kleefpleister of met een hydrofiele windel.
 8. Indien de wonde groter is dan een muntstuk van 2 euro, koelen en de huisarts contacteren ; indien de wonde groter is dan een hand, koelen en het brandwondencentrum contacteren.
 9. Indien de wonde ontstoken is, behandel met een ontstekingswerende zalf (en daarna afdekken zoals in punt 7).
 10. Reinig de huid altijd vooraleer u een nieuw verband aanbrengt. Verwijder voorzichtig alle zalfresten.

Uitzonderingen op het koelen

 • In geval van brandwonden over een grote oppervlakte mag u alleen lauw water
  (25 °C) gebruiken, nooit koud water.
 • In geval van een elektrische verbranding, gebruik nooit water wanneer het slachtoffer nog in verbinding met of nabij een elektriciteitsbron staat. Bij een elektrische verbranding eerst de elektriciteit uitschakelen en dan pas het slachtoffer helpen. Raadpleeg altijd uw huisarts.
 • In geval van een chemische verbranding, waarbij het product dat de brandwond heeft veroorzaakt niet in contact mag komen met water. 

Pleegzorg Oost-Vlaanderen

De nood aan pleeggezinnen blijft groot.
Jammer genoeg is pleegzorg nog niet zo bekend bij het grote publiek en vinden veel kinderen vaak geen opvang.

Daarom organiseert Pleegzorg Oost-Vlaanderen regelmatig informatieavonden om mensen warm te maken om een pleegkind of pleeggast in hun gezin op te nemen.

Bij pleegzorg engageert een gezin zich voor korte of lange tijd om kinderen en jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, in hun gezin op te vangen. Het kan ook gaan om een volwassene met een beperking. Pleegzorg Oost-Vlaanderen biedt alle vormen van pleegzorg aan binnen de provincie.

Meer uitleg vindt u op www.pleegzorgoostvlaanderen.be.  

Team drugpreventie en -begeleiding

Deelwerking van Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen

Begeleiding

Voor wie?

Jongeren en jongvolwassenen tussen 12 en 25 jaar die experimenteel of regelmatig alcohol en andere drugs gebruiken, risicovol gamen en gokken.
Ook hun ouders, partners of nabije omgeving kunnen rond deze thema’s bij ons terecht voor gesprekken.

Kostprijs?

Gratis, dankzij de steun van 20 aangesloten steden en gemeenten.

Preventie

We trachten zowel individuen, organisaties als het beleid te informeren, vormen en coachen rond de thema’s: tabak, alcohol, drugs, gamen, gokken en psychoactieve medicatie. Daarnaast kan je ook bij ons terecht met eender welke vraag over deze thema’s.

Contactgegevens

Davinda Goetry: 0499 57 84 95 - davinda.goetry@zov.be
Sophie De Staercke: 0499 57 84 92 - sophie.destaercke@zov.be

Sint-Jozefsplein 2a, 9700 Oudenaarde
Oude Vesten 16, 9600 Ronse
Sociaal Huis, Markt 1, 9890 Gavere

U maakt best telefonisch of via mail een afspraak. Onze dienstverlening is gratis en er zijn geen wachtlijsten.

Meer informatie: www.zov.be
 

Logo CGG