Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven nog zeker tot en met 30 april 2021 op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Ik heb hulp nodig/ik wil hulp bieden
Ingediend door sec03_Ing op di, 23/04/2019 - 12:02

VERPACHTING VAN DE JACHTRECHTEN

De OCMW-raad besliste in zitting van 28 maart 2019 om de jachtrechten met ingang van 1 mei 2019 opnieuw voor een periode van negen jaar te verpachten via een beperkte procedure van openbare verpachting.

Het betreft volgende loten:

LOT 1: grondgebied WORTEGEM
2ha 77a 90ca landbouwgrond, sectie A nr. 1216 A, sectie B nrs. 224 en 460 A;

LOT 2: grondgebied PETEGEM
3ha 24a 81ca landbouwgrond, sectie C nrs. 401 A, 401 B, 425 A, 439 A, 440 A, 603 en 625;

LOT 3: grondgebied OOlKE
5ha 56a 53ca landbouwgrond, sectie C nrs. 170, 171, 211 B, 215, 216 A, 244 B, 694, 707, 708, 812 B en 841 P;

LOT 4: grondgebied ELSEGEM
1ha 54a 50ca landbouwgrond, sectie B nr. 605, sectie C nrs. 154, 165, 166, 206 B en 213 A.

ln eerste instantie werden de zittende jachtverenigingen en de wildbeheereenheden die actief zijn op het grondgebied Wortegem-Petegem uitgenodigd om een bod uit te brengen tegen uiterlijk 16 april 2019.

Het bestuur ontving volgende hoogste biedingen:

  • lot 1: zittende jachtvereniging: 11.52 euro per ha;
  • lot 2: zittende jachtvereniging: 11.52 euro per ha;
  • lot 3: zittende jachtvereniging: 11,52 euro per ha;
  • lot 4: zittende jachtvereniging: 17,79 euro per ha.

ledereen die over een geldig jachtverlof voor het Vlaamse Gewest beschikt, kan binnen de 10 kalenderdagen, zijnde vóór 4 mei 2019, een hoger bod uitbrengen op één of meerdere loten. U kan dit doen volgens de vormvoorschriften vermeld in art. 3 van het lastenboek (te verkrijgen bij het OCMW van Wortegem-Petegem, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem).

lndien er een hoger bod wordt uitgebracht, hebben de zittende jachtverenigingen en de wildbeheereenheden volgens de bepalingen van art. 11 van het jachtdecreet het recht een hoger bod te doen wanneer zij in eerste instantie een bod hebben uitgebracht. Zij worden hiervan door het bestuur schriftelijk op de hoogte gesteld.

De definitieve toewijzing zal gebeuren door de OCMW-raad in zitting van 23 mei 2019.