Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
Herbestemming Sint-Mauruskerk

Sint-Mauruskerk klaar voor de toekomst

We kunnen er niet omheen. Het aantal gelovigen dat wekelijks de kerk bezoekt daalt elk jaar, er zijn steeds minder priesters, en kerkgebouwen staan vaker leeg. Om onze eigen vijf kerken voor te bereiden op de toekomst, werd daarom in 2017 een kerkenbeleidsplan opgemaakt. Het resultaat van een constructieve samenwerking tussen het gemeentebestuur, de kerkelijke en burgerlijke werkgroep, en het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (nu Parcum).

Na de voltooiing van de haalbaarheidsstudie en de beslissing tot herbestemming wordt de O.L.V.-Geboorte en Sint-Rochuskerk van Wortegem dit jaar ontwijd. Aansluitend vangen de herbestemmingswerken aan. Zo blijft dit voormalig kerkgebouw een centraal ontmoetingspunt voor jong en oud. Daar houdt het echter niet op. Inmiddels is er ook een haalbaarheidsstudie klaar met een gedragen visie voor de toekomst van de Sint-Mauruskerk in Elsegem. We lichten een tipje van de sluier op.

Een nieuwe bladzijde

In de 17e eeuw waren kerken in Vlaanderen bescheiden, vaak meubelloze ruimtes. Mensen liepen er in en uit, ontmoetten er elkaar en deelden er lief en leed. Vandaag willen we een nieuwe bladzijde toevoegen aan de geschiedenis van de als monument beschermde Sint-Mauruskerk en terugkeren naar datzelfde uitgangspunt: de kerk als ontmoetingsruimte, daar waar geloof, kunst en cultuur, bedrijvigheid, toerisme en vrije tijd elkaar kruisen.

Haalbaarheidsstudie

Een eerste stap in de realisatie van die visie was het opmaken van een haalbaarheidsstudie. Daarvoor deed het gemeentebestuur, in overleg met de kerkfabriek, beroep op het Projectbureau Herbestemming Kerken. Dit bureau begeleidt gemeente- en kerkbesturen bij haalbaarheidsonderzoeken, waarbij gezocht wordt naar toekomstmogelijkheden voor parochiekerken. Het bureau is een initiatief van onder meer de Vlaamse regering en de Vlaamse Bouwmeester. Het Projectbureau stelde het ontwerpbureau aan, in dit geval een vereniging van drie partners: architectenbureau Origin Architecture & Engineering, architectenbureau Collectief Noord en de Universiteit Antwerpen. Zij maakten een budgettair becijferde toekomstvisie voor de kerk. De studie omvat niet enkel het kerkgebouw, maar ook haar interieur en de nabije omgeving. Zowel de kerk, als haar omgeving zijn onderdeel van het beschermd dorpsgezicht in Elsegem.

Geloof ontmoet het wereldse

Er wordt voorgesteld om binnen twee zones te vormen: een religieuze zone met daarbinnen een kleinere, intieme belevingszone. De mogelijkheden in de belevingszone zijn talrijk: tentoonstellingen, repetities of concertjes, vergaderingen, workshops, … De zone wordt gecreëerd door een opstelling van flexibele, modulaire kasten en interieurmeubelen, die naargelang de noden kunnen verplaatst worden. Het sanitair wordt in de bijgebouwen voorzien. Aan de religieuze essentie van de kerk wordt niet geraakt. De vaak bezochte Lourdesgrot, het altaar en het beschermde imposante orgel blijven focuspunten in het kerkgebouw.

Realisatie

De realisatie van dit alles is nog niet voor meteen. De haalbaarheidsstudie is een leidraad waar het gemeentebestuur in de volgende legislaturen mee aan de slag kan gaan.