Overslaan en naar de inhoud gaan

 

Toewijzing van de zetels voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) aan de verschillende lijsten.

Conform de bepalingen uit art. 91 van  het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), maakt de algemeen directeur op  de 61e dag na de verkiezingen (zijnde vrijdag 14 december 2018) de zetelverdeling voor het Bijzonder Comité van de Social dienst  (BCSD) bekend via de gemeentelijke website.

Tot en met de 60e dag na de verkiezingen (zijnde donderdag 13 december 2018) konden partijen eventueel een lijstverbinding aangaan voor de zetelverdeling van het BCSD. Er werd één geldige lijstverbinding van CD&V / Sp.a - Onafhankelijk ontvangen waardoor volgende zetelverdeling bekomen wordt op basis van de voorgeschreven methode in art. 91 van het DLB:

Open VLD:        (6/17) x 11 zetels = 3,88 
N-VA:                (6/17) x 4 zetels = 1,41
CD&V/Sp.a:      (6/17) x 2 zetels = 0,71

  • Rechtstreeks toegewezen zetels: 3 voor Open VLD en 1 voor N-VA
  • De 2 resterende toe te wijzen zetels worden toegekend op basis van de hoogste cijfers na de komma, zijnde 1 voor Open VLD en 1 voor de lijstverbinding CD&V/Sp.a -Onafhankelijk

De totale zetelverdeling voor het BCSD is dus als volgt:
Open VLD:                                       4 zetels
N-VA:                                               1 zetel
CD&V/Sp.a - onafhankelijk:           1 zetel
 

Dagorde

Dagorde gemeenteraad donderdag 20 december 2018
Dagorde OCMW-raad dinsdag 18 december 2018

 

Voor meer informatie omtrent inzage in de besluiten kan je contact opnemen met het secretariaat via het nummer 056 68 81 14.

Besluiten