Overslaan en naar de inhoud gaan

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester

Hier vind je de permanente reglementen en verordeningen terug.

Reglementen

Gemeenteraadsbesluit van 26 september 2019 betreffende de opheffing van de snelheidsbeperking van 70km/u binnen de bebouwde kom op de N453 (Kortrijkstraat).

Gemeenteraadsbesluit van 26 september 2019 betreffende de invoering van een snelheidsbeperking op de N453 (Kortrijkstraat).

Gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2019 betreffende het instellen van voetgangersoversteekplaatsen op het Vrezeveld en de Clemmenstraat.

Gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2019 betreffende het instellen van een voetgangersoversteekplaats in de Zonnestraat.

Gemeenteraadsbesluit 31 januari 2019 betreffende signalisatie parkeren trottoir Waregemseweg.

Verordeningen

Gemeenteraadsbesluit van 25 april 2019 houdende de invoering van gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken voor het aanslagjaar 2019.

Gemeenteraadsbesluit 31 januari 2019 politieverordening inzet vrijwilligers en veiligheidscontroles nav evenementen.

Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2018 houdende de invoering van de gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken voor het aanslagjaar 2019.

Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2018 houdende de opheffing in het aanslagjaar 2019 van de gemeentelijke activeringsheffing (niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling).

Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2018 houdende de invoering van de belasting op het ophalen en verwijderen van restafval via huis-aan-huisinzameling, op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark en op de huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen en van snoeihout - DIFTAR voor het aanslagjaar 2019.