Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven nog zeker tot en met 30 september 2020 op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14 of via mail naar gemeente@wortegem-petegem.be.
Meer info over de maatregelen rond corona Ik heb hulp nodig

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester

Hier vind je de permanente reglementen en verordeningen terug.

Reglementen

Gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2020 houdende de invoering van een aanvullend verkeersreglement betreffende de herinrichting van de parking op de Gotstraat.

Gemeenteraadsbesluit van 30 april 2020 houdende het opheffen van de algemene milieubelasting voor het aanslagjaar 2020 naar aanleiding van COVID-19.

Gemeenteraadsbesluit van 30 april 2020 betreffende de retributie voor de afgifte van een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer en op de afgifte van een bestuurderspas vanaf heden tot en met het aanslagjaar 2025.
 

Gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2020 betreffende het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Eekhoutstraat tussen de St. Martinusstraat en de parking aan het voetbalterrein.

Gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 betreffende de afschaffing van de retributie voor een huwelijk in domein de Ghellinck.

Verordeningen

Gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2020 betreffende de afschaffing van de retributie voor het verwerven van een tuincompostvat, een beluchtingstok en een compostbak.

Gemeenteraadsbesluit van 25 april 2019 houdende de invoering van gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken voor het aanslagjaar 2019.

Gemeenteraadsbesluit 31 januari 2019 politieverordening inzet vrijwilligers en veiligheidscontroles nav evenementen.

Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2018 houdende de invoering van de gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken voor het aanslagjaar 2019.

Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2018 houdende de opheffing in het aanslagjaar 2019 van de gemeentelijke activeringsheffing (niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling).