Overslaan en naar de inhoud gaan

Erkenning en subsidies socioculturele verenigingen

Naar analogie met de sport- en de jeugdverenigingen werd voor de socioculturele verenigingen een erkennings- en subsidiereglement opgesteld.

Socioculturele verenigingen die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden kunnen een subsidie krijgen. Deze subsidie wordt toegekend op basis van de activiteiten die de erkende socioculturele vereniging ontwikkelde in het voorbije werkjaar, dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Meer info.

Ondersteuning van het jeugdwerk

Het gemeentebestuur gelooft in de kracht van het jeugdwerk en wil het dan ook alle kansen geven. Daarom kunnen de erkende jeugdwerkinitiatieven rekenen op heel wat financiële en materiële ondersteuning. Hieronder volgt een overzicht van alle reglementen en aanvraagformulieren. Zo kent iedereen meteen de spelregels of vind je dat broodnodige formuliertje terug.

Subsidies ter ondersteuning van de werking van de jeugdverenigingen

(werkingssubsidies, toelagen voor kampvervoer en tegemoetkomingen in kadervormingscursussen)

Subsidies ter ondersteuning van kadervormingscursussen

Subsidies ter ondersteuning van het lokalenbeheer

(huursubsidies, energiesubsidies en subsidies voor veiligheids- en onderhoudsvoorzieningen)

Gebruik van gemeentelijke infrastructuur

Als jeugdvereniging kan je gebruik maken van diverse gemeentelijke zalen, zoals

  • de feestzaal en de andere zalen van het gemeentecomplex
  • de lokalen in Schoolke Moregem
  • het Hoevegebouw in het gemeentelijk domein de Ghellinck (voor culturele activiteiten of activiteiten met een vormend karakter)
  • de kantine in het gemeentelijk domein de Ghellinck
  • de feesttent in het gemeentelijk domein de Ghellinck
  • het OC Rozenhof in Petegem
  • de polyvalente zaal in sporthal De Ruffel
  • de grote en kleine sportzaal in sporthal De Ruffel (mits het betalen van een gebruiksvergoeding - aan te vragen via de sportdienst)

Alle gebruiksreglementen vindt u terug via deze link.

De beschikbaarheid raadplegen en online reserveren kan via dezelfde link.