Overslaan en naar de inhoud gaan

Gratis vrijwilligersverzekering

Vanaf 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze verzekering vervangt de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers die aangeboden werd door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. Voortaan kan je bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht om je erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen.

Voor wie?

De gratis verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven of bij extra activiteiten. Deze verzekering komt ten gunste van de vrijwilligers actief in vrijwilligersorganisaties in heel Vlaanderen en Brussel. De organisatie kan elke feitelijke vereniging of private rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn, zoals: 

  • een vzw of ivzw, denk aan De Roma, Borgerstein, Joka, …
  • een lokale afdeling van een koepel, zoals een afdeling van KVG, Femma, s-plus, …
  • een feitelijke vereniging, door minstens 2 personen geleid, bijvoorbeeld een straatcomité, een dartsclub
  • een stichting van openbaar nut, zoals Het Rode Kruis

Wie is uitgesloten van de verzekering? 

  • mensen die deelnemen aan activiteiten; alleen vrijwilligers die helpen bij de activiteiten zijn verzekerd.
  • vrijwilligers die vrijwilligen in een organisatie waar ze ook betaald werk doen.
  • vrijwilligersorganisaties die uitgaan van een openbaar bestuur.

Verzekeringsplicht?

De vrijwilligerswet maakt vrijwilligers immuun als ze actief zijn in een vzw of een afdeling van een vzw. Dit betekent: als een vrijwilliger een fout maakt waarbij iemand anders schade heeft, is de organisatie daar aansprakelijk voor. De organisatie dient die schade te vergoeden én heeft verzekeringsplicht. Ze moet zich verplicht verzekeren voor Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid. Het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk – voor organisaties actief in de sector Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – gaat nog een stapje verder met onder meer een verzekeringsplicht voor materiële schade aan zichzelf, lichamelijke ongevallen, beroepsziekten en besmetting. 

Let op! In feitelijke verenigingen, los van een koepel en zonder betaald personeel, genieten vrijwilligers geen immuniteit. Deze organisaties hebben geen verzekeringsplicht. Met de gratis verzekering voor vrijwilligers kunnen ze hun vrijwilligers toch gemakkelijk en goed beschermen.

Lees alles over verzekeringsplicht van vrijwilligersorganisaties.

Bron: www.vlaanderenvrijwilligt.be