Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
aquafin-afvalwater-werken

Geplande werken in Moregemplein, de Volkaartsbeekstraat, Oudenaardseweg en Wortegemstraat - start: eind 2024

De ontwerpplannen moeten nog verder worden uitgewerkt, maar toch vinden we het belangrijk om u nu al duidelijk te informeren. 

Waarom deze werken

Met deze werken wordt het afvalwater van de aanliggende woningen verzameld en door middel van een pompstation naar het afvalwaterzuiveringsstation van Oudenaarde gebracht. Ook de problematiek rond de wateroverlast wordt samen met de gemeente en de provincie Oost-Vlaanderen aangepakt. 

Er wordt een vuilwaterriolering (DWA) aangelegd om al dit afvalwater te verzamelen. Het hemelwater wordt grotendeels naar de bestaande grachten afgeleid. In de Volkaartsbeekstraat zal een pompstation alle afvalwater persen richting de Wortegemstraat. 

Op het grondgebied van Wortegem-Petegem wordt gewerkt in de Volkaartsbeekstraat tussen Moregemplein en de Oudenaardseweg.  Op het Moregemplein tussen Volkaartsbeekstraat en Heerbaan.

Op het grondgebied van de stad Oudenaarde wordt de weg heraangelegd, een nieuw fietspad voorzien en een buffergracht op het afwaartse gedeelte. De werken situeren zich in de Wortegemstraat vanaf woning met huisnummer 131 richting Wortegem-Petegem. Het gedeelte richting Oudenaarde wordt later uitgevoerd samen met de Beverestraat.     

Wanneer starten de werken

Voordat ze kunnen starten met de aanleg van de riolen, moet nog een hele weg worden afgelegd. Plannen afwerken en laten goedkeuren, vergunningen aanvragen, aannemer aanduiden, … Daarom zullen de werken vermoedelijk starten einde 2024.

Wat betekent dit voor u

In de straat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierbij worden afvalwater en regenwater apart afgevoerd. Het propere regenwater kan ter plaatse in de bodem sijpelen of langs grachten vertraagd weglopen naar een nabijgelegen waterloop.

Als eigenaar bent u verplicht om het afvalwater van uw woning (wc, bad, spoelbak, …) onverdund te lozen in de vuilwaterriool. Dat doet u door regenwater uit de afvalwaterafvoer te weren. We noemen dit afkoppelen. Moet u afkoppelen? Dan krijgt u gratis advies van onze afkoppelingsdeskundige.

Meer info over afkoppelen vindt u op de website: 
www.aquafin.be > Particulieren > Waar werken we? 
> Afkoppelen van regen- en afvalwater  
  


Blijf op de hoogte

Zoals alle openbare werken zullen deze rioleringswerken hinder veroorzaken. We doen er echter alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken. Maar na de werken loopt uw afvalwater niet meer ongezuiverd de beek in. Met uw hulp en begrip werken we aan proper water in alle beken en rivieren. Alvast bedankt!