Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleids- en beheerscyclus

Lees hier de jaarrekening 2018 van de gemeente, vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 27/06/2019 (publicatiedatum 05/07/2019).

Lees hier de jaarrekening 2018 van het OCMW, vastgesteld bij OCMW-raadsbesluit van 27/06/2019 (publicatiedatum 05/07/2019).

Lees hier het meerjarenplan 2014-2019, de aanpassingen en de budgetwijziging.

Lees hier de budgetwijziging 2019 van het OCMW (publicatiedatum 06/11/2019).

Lees hier het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW, vastgesteld bij gemeente- en OCMW-raadsbesluit en goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 19/12/2019 (publicatiedatum 23/12/2019).

Lees hier de budgetwijziging 2019 van de gemeente (publicatiedatum 23/12/2019).

Huishoudelijk reglement

Lees hier het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (publicatie 8 februari 2019, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019).

Lees hier het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad (publicatie 8 februari 2019).

Lees hier het huishoudelijk reglement van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (publicatie 1 februari 2019).

Deontologische code

Lees hier de deontologische code voor mandatarissen (publicatie 8 februari 2019).

Lees hier de deontologische code voor personeelsleden van de gemeente en voor personeelsleden van het OCMW (publicatie 25 november 2019).

Lees hier de deontologische code voor de leden van het BCSD (publicatie 28 november 2019).

Rechtspositieregeling

Lees hier de rechtspositieregeling voor personeelsleden van het OCMW en de gecoördineerde versie na de gemeenteraad van 31 januari 2019 (publicatie 20 februari 2019).

Organogram

Bekijk hier het organogram (publicatie 7 februari 2019).