Overslaan en naar de inhoud gaan

Elk kind dient per schooljaar vooraf ingeschreven te worden door het invullen van een persoonlijke inschrijvingsfiche en een schriftelijke overeenkomst.

Indien u opvang wenst voor 07u00 (ten vroegste vanaf 06u15) dient u ook dit extra inschrijvingsformulier flexibele kinderopvang in te vullen.

De ouders dienen het bewijs van kennisname van het huishoudelijk reglement, ondertekend voor gelezen en goedgekeurd, te bezorgen bij de opvang.

Voor elke vakantieperiode geldt een apart inschrijvingsformulier.

KROKUSVAKANTIE 2020