Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Voor- en naschoolse opvang
  € 1 per begonnen half uur
 • Woensdagnamiddag
  € 1 per begonnen half uur tot € 5 
  nadien wordt omgeschakeld naar vakantietarief
 • snipperdagen en vakantieperiodes
  minder dan 3 uur: € 4,65
  tussen 3 en 6 uur: € 7
  meer dan 6 uur: € 12

Op deze tarieven wordt een vermindering van 25% gegeven als meerdere kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig aanwezig zijn.
Als de financiële situatie van de ouders daartoe aanleiding geeft, kan een sociaal tarief van 50% worden toegekend.

Vanaf heden kunnen de betalingen ook gebeuren via domiciliëring. Vul het formulier in en bezorg het aan Knipoog.