Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Sociaal onderzoek

Elke aanvraag tot tussenkomst van het OCMW wordt gevolgd door een sociaal onderzoek, dat wordt uitgevoerd door een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW. De maatschappelijk werker schetst een beeld van de sociale, materiële en financiële situatie waarin de hulpvrager verkeert. Hij kan hiervoor informatie inwinnen bij de hulpvrager zelf, maar – indien nodig - ook bij familieleden, kennissen en bevoegde overheidsinstanties zoals de fiscale diensten, de RVA, de VDAB….Vanzelfsprekend wordt bij het uitvoeren van het sociaal onderzoek de nodige discretie aan de dag gelegd.

Van de hulpvrager wordt wel verwacht dat hij zijn volledige medewerking verleent aan het sociaal onderzoek en dat hij het OCMW alle nuttige informatie bezorgt die van belang kan zijn bij het behandelen van zijn aanvraag.

Indien hij niet meewerkt of onjuiste informatie verstrekt, kan de gevraagde hulp geweigerd worden.

Bijzonder comité voor de sociale dienst

De maatschappelijk werker brengt verslag uit over het sociaal onderzoek bij het bijzonder comité voor de sociale dienst, die eenmaal per maand bijeenkomt en stelt een aangepaste hulpverlening voor. Bij dringende hulpverlening kan de voorzitter dadelijk beslissen. Zijn beslissing wordt nadien ter goedkeuring voorgelegd aan het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt op basis van het sociaal onderzoek een gemotiveerde beslissing in verband met de aangevraagde hulpverlening. Indien de hulpvrager dit wenst, kan hij ook persoonlijk door het bijzonder comité voor de sociale dienst worden gehoord.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst kan de aangevraagde hulp toekennen of weigeren. De beslissing wordt binnen een termijn van vijftien dagen schriftelijk meegedeeld aan de hulpvrager.

Beroep tegen een beslissing van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Wanneer de hulpvrager niet akkoord gaat met de beslissing van het bijzonder comité voor de sociale dienst, kan hij bij een eenvoudig verzoekschrift beroep instellen bij de arbeidsrechtbank van 9700 Oudenaarde, Bekstraat 14, en dit binnen een termijn van dertig dagen nadat de beslissing hem werd meegedeeld.