Overslaan en naar de inhoud gaan
De dienst burgerzaken blijft tot 31 augustus 2020 op afspraak werken.
Andere diensten zijn vanaf 1 juli 2020 terug vrij toegankelijk, maar we raden sterk aan om nog een afspraak te maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Ik heb hulp nodig

Woningen voor kansarmen

Beschrijving

Het OCMW bezit twee rijwoningen in de deelgemeente Elsegem, nl. Elsegemplein 18 en 16, die worden verhuurd.

Doelgroep

Volgens de bepalingen van de SIF-beleidsovereenkomst 1998-1999 dienen deze woningen te worden verhuurd aan kansarmen.

Momenteel is één woning op basis van een sociaal en financieel onderzoek verhuurd aan een alleenstaande bejaarde en is de andere woning in renovatie.

Aanvraag

Kandidaat-huurders kunnen zich laten inschrijven op een wachtlijst.

Contactadres
Valérie Moerman, maatschappelijk werker
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem
T 056 68 00 50
F 056 68 97 55 
soicaledienst@wortegem-petegem.be

Elke aanvraag tot het huren van deze woningen wordt gevolgd door een sociaal en financieel onderzoek. Nadien wordt het dossier aan het bijzonder comité voor de sociale dienst voorgelegd die ter zake een beslissing neemt.

Gelijkvloers appartement De Gendarmerie

De Gendarmerie

De oude woning aan Elsegemplein 18 werd omgevormd tot twee moderne 2-slaapkamerappartementen. Het bovenste appartement werd deels gesubsidieerd door de Nationale Loterij in het kader van de projectoproep voor uitbreiding van het aantal doorgangswoningen en zal aldus ook voor dit doel ingericht worden.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste het gelijkvloers appartement voor sociale verhuring voor te behouden. De rationele bezetting van een 2-slaapkamerappartement is 2/3 wat concreet betekent een alleenstaande ouder met 1 of 2 kinderen of een koppel met 1 kind. Voor elke kandidatuur zal een sociaal en financieel onderzoek uitgevoerd worden door de sociale dienst van het OCMW waarin onder meer volgende elementen worden opgenomen: recentste inkomsten en financiële draagkracht, gezinssamenstelling, huidige woonsituatie, woonnood en mobiliteit, …

Voor meer informatie omtrent de voorwaarden en kandidaatstelling kan je steeds contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW op het nummer 056 68 00 50 of via socialedienst@wortegem-petegem.be.