Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Budgetbegeleiding

Het OCMW wordt steeds vaker geconfronteerd met mensen die te kampen krijgen met financiële problemen door overmatige schuldenlast.

Herken je jezelf hierin, raak je niet meer door de kluwen van betalingen en afbetalingen, stapelen de schulden zich op of kwam de deurwaarder reeds langs?
Budgetbegeleiding of –beheer kan soms een oplossing bieden.

Bij budgetbegeleiding behoudt de cliënt de autonomie (zelfstandigheid) over zijn budget en kan bij de maatschappelijk werkster terecht voor deskundig advies en richtinggevende begeleiding terzake. Het betekent ondersteuning en begeleiding van cliënten bij het beheer van hun financiële middelen.

Bij budgetbeheer wordt het beheer over het budget van de cliënt geheel of gedeeltelijk overgenomen. Concreet wordt met de maatschappelijk werkster afgesproken welk inkomen van de hulpvrager (loon, kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding, ziekteuitkering,…) op een persoonlijke budgetrekening zal gestort worden. In overleg met de cliënt en zijn schuldeisers worden afspraken gemaakt rond het opstellen van een afbetalingsplan, het vaststellen van het leefgeld, …

Als OCMW treden wij op als bemiddelaar tussen schuldenaar en schuldeiser. Op termijn is het de bedoeling dat de volmachtgever terug zijn eigen budget beheert en een ander bestedingspatroon aanleert.

Soms is de schuldenlast zo uitgebreid en onoverzichtelijk, dat onze sociale dienst niet in staat is een haalbare oplossing aan te bieden. 

In dergelijke gevallen en na akkoord van de cliënt, wordt overgegaan tot het inzetten van een procedure collectieve schuldbemiddeling bij de beslagrechter. Deze wijst een schuldbemiddelaar aan om de schulden en kosten in overleg met de schuldeiser te herberekenen. De schuldbemiddelaar beheert het budget van de cliënt en waarborgt een wekelijks zakgeld. Onder bepaalde strikte voorwaarden kunnen intresten of schulden kwijtgescholden worden.

Ons centrum trad in 1999 toe tot de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling "Vlaamse Ardennen". Mevr. Laurence Devijlder staat ons hierbij ten dienste als juriste.

Sedert 5 november 2002 zijn we erkend als instelling voor schuldbemiddeling.

Je ziet het, voor ieder probleem proberen wij samen met jou te zoeken naar een haalbare en aanvaardbare oplossing.

Aarzel zeker niet om inlichtingen in te winnen of contact op te nemen met ons.