Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Diensthoofd
Christophe Poupaert, milieuambtenaar

Medewerkers
Nicky Haerinck, administratief medewerker

Bij de milieudienst kan u terecht voor

 • afval- en huisvuilregeling
 • informatie inzake het recyclagepark
 • bestrijding van ongedierte
 • zaken in verband met bodem-, lucht- en waterverontreiniging
 • klachten met betrekking tot geluid, lucht, water, geur, bodem, ...
 • subsidie en controle kleine landschapselementen
 • subsidie voor inzaaien van bijenvriendelijke bloemenmengsels
 • subsidie en controle zonneboilers
 • subsidie en controle aankoop van een combi- of mulchmaaier en hakselaar
 • subsidie en controle reinigen en verwijderen of opvullen van een buitengebruik gestelde stookolietank
 • subsidie voor het gebruik van groenbemesting
 • subsidie voor het uitvoeren van meststaalanalyses
 • subsidie voor het uitvoeren van grondontledingsanalyses
 • informatie over het plaatsen van een kleinschalig waterzuiveringsinstallatie (iba)
 • controle en vrijstellingsaanvragen voor een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (iba)
 • analyse van putwater
 • informatie betreffende energie (campagnes "Durf vergelijken" & "Groepsaankoop groene energie")
 • omgevingsvergunningen klasse 1 & 2
 • meldingen klasse 3
 • kapvergunningen
 • vergunning gebruik veld- & kruitkanonnen
 • vergunning voor afvuren van vuurwerk
 • aangiftes 'schade aan teelten'
 • het gemeentelijk groenonderhoud
 • inlichtingen omtrent diverse wetgevingen inzake milieu en natuur

Contact
056 68 8114
milieudienst@wortegem-petegem.be
christophe.poupaert@wortegem-petegem.be

Klik hier voor uitgebreide informatie.