Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Diensthoofd
Isabelle Vander Linden, stedenbouwkundig ambtenaar

Medewerkers
Marleen Verschelden, administratief medewerker

Bij de dienst stedenbouw kan je terecht voor

 • inlichtingen inzake (ver)bouwen, verkavelen, stedenbouwkundige attesten en het indienen van een aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsvergunning, een stedenbouwkundig attest ; inzake deze onderwerpen kan u ook heel wat antwoorden vinden onder www.ruimtelijkeordening.be
 • inlichtingen omtrent het vergunningen- en plannenregister
 • vragen over het gewestplan; wist u dat u dit zelf online kan raadplegen onder www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/gwp/
 • vragen over het gemeentelijk structuurplan (goedgekeurd sinds 7/5/2001) en over de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • info met betrekking tot de financiële steunmaatregelen inzake bouwen, verbouwen, verbeteren en aanpassen van een woning
 • inlichtingen inzake de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)
 • vragen met betrekking tot huisvesting zoals inzake
  • onbewoonbaar- en ongeschiktverklaring
  • verwaarlozing
  • overbewoning
  • conformiteitsattesten
  • andere elementen die binnen de Vlaamse Wooncode worden aangekaart
 • kadastrale inlichtingen

Contact
056 68 81 14
stedenbouw@wortegem-petegem.be

Klik hier voor uitgebreide informatie.