Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Diensthoofd
Ward Devos, hoofd technische dienst en noodplanningscoördinator

Medewerkers
Bart De Keyser, deskundige openbare werken
Hans Verhofstadt, administratief medewerker
Frederic Martin, werkleider
Dirk Degroote, Peter De Boever, Guy Vandefonteyne, Elmi Berisha, Dirk Vansteenbrugge, Stijn Cremelie, Wim Merlijn, Kurt De Haspe, Freddy Meerschaert, Kürt Garez, Peter Reniers, Mario Declerck, Frank Maes, Tom Leurs, Jouri De Corte en Jasper Meijerink, werkmannen.

De technische dienst staat in voor

 • het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan gemeentewegen, fietspaden en voetpaden
 • het ruimen en onderhouden van grachten langs buurtwegen en waterlopen van derde en vierde categorie
 • het onderhoud van de kerkhoven
 • het onderhoud van de openbare gebouwen
 • het groenonderhoud langs (voet)wegen, fietspaden en op gemeentelijke terreinen
 • het aanleggen van opritten voor woningen tot aan de rooilijn
 • het overwelven van grachten langs buurtwegen voor opritten
 • het aanbrengen en onderhouden van verkeerssignalisatie en straatnaamborden
 • de medewerking bij diverse manifestaties en feestelijkheden
 • de organisatie van de strooidiensten tijdens de winterperiode
 • het bestrijden van wateroverlast langs het openbaar domein
 • de opvolging van en het toezicht op werken door derden
 • het verlenen van vergunningen voor het plaatsen van een container en het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen langs de openbare weg
 • de organisatie van de klusjesdienst in opdracht van het O.C.M.W
 • het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van tijdelijke publiciteit
 • het verlenen van signalisatievergunningen

Contact
056 68 81 14
technische.dienst@wortegem-petegem.be
ward.devos@wortegem-petegem.be