Overslaan en naar de inhoud gaan
De dienst burgerzaken blijft tot 31 augustus 2020 op afspraak werken.
Andere diensten zijn vanaf 1 juli 2020 terug vrij toegankelijk, maar we raden sterk aan om nog een afspraak te maken.
Dit kan via het nummer 056 68 81 14 of via mail naar gemeente@wortegem-petegem.be.
Meer info over de maatregelen rond corona Ik heb hulp nodig

Diensthoofd
Christophe Poupaert, milieuambtenaar

Medewerkers
Nicky Haerinck, administratief medewerker

Bij de milieudienst kan u terecht voor

 • afval- en huisvuilregeling
 • informatie inzake het recyclagepark
 • bestrijding van ongedierte
 • zaken in verband met bodem-, lucht- en waterverontreiniging
 • klachten met betrekking tot geluid, lucht, water, geur, bodem, ...
 • subsidie en controle kleine landschapselementen
 • subsidie voor inzaaien van bijenvriendelijke bloemenmengsels
 • subsidie en controle zonneboilers
 • subsidie en controle aankoop van een combi- of mulchmaaier en hakselaar
 • subsidie en controle reinigen en verwijderen of opvullen van een buitengebruik gestelde stookolietank
 • subsidie voor het gebruik van groenbemesting
 • subsidie voor het uitvoeren van meststaalanalyses
 • subsidie voor het uitvoeren van grondontledingsanalyses
 • informatie over het plaatsen van een kleinschalig waterzuiveringsinstallatie (iba)
 • controle en vrijstellingsaanvragen voor een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (iba)
 • analyse van putwater
 • informatie betreffende energie (campagnes "Durf vergelijken" & "Groepsaankoop groene energie")
 • omgevingsvergunningen klasse 1 & 2
 • meldingen klasse 3
 • kapvergunningen
 • vergunning gebruik veld- & kruitkanonnen
 • vergunning voor afvuren van vuurwerk
 • aangiftes 'schade aan teelten'
 • het gemeentelijk groenonderhoud
 • inlichtingen omtrent diverse wetgevingen inzake milieu en natuur

Contact
056 68 8114
milieudienst@wortegem-petegem.be
christophe.poupaert@wortegem-petegem.be

Klik hier voor uitgebreide informatie.