Overslaan en naar de inhoud gaan
De dienst burgerzaken blijft tot 31 augustus 2020 op afspraak werken.
Andere diensten zijn vanaf 1 juli 2020 terug vrij toegankelijk, maar we raden sterk aan om nog een afspraak te maken.
Dit kan via het nummer 056 68 81 14 of via mail naar gemeente@wortegem-petegem.be.
Meer info over de maatregelen rond corona Ik heb hulp nodig

Diensthoofd
Isabelle Vander Linden, stedenbouwkundig ambtenaar

Medewerkers
Marleen Verschelden, administratief medewerker

Bij de dienst stedenbouw kan je terecht voor

 • inlichtingen inzake (ver)bouwen, verkavelen, stedenbouwkundige attesten en het indienen van een aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsvergunning, een stedenbouwkundig attest ; inzake deze onderwerpen kan u ook heel wat antwoorden vinden onder www.ruimtelijkeordening.be
 • inlichtingen omtrent het vergunningen- en plannenregister
 • vragen over het gewestplan; wist u dat u dit zelf online kan raadplegen onder www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/gwp/
 • vragen over het gemeentelijk structuurplan (goedgekeurd sinds 7/5/2001) en over de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • info met betrekking tot de financiële steunmaatregelen inzake bouwen, verbouwen, verbeteren en aanpassen van een woning
 • inlichtingen inzake de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)
 • vragen met betrekking tot huisvesting zoals inzake
  • onbewoonbaar- en ongeschiktverklaring
  • verwaarlozing
  • overbewoning
  • conformiteitsattesten
  • andere elementen die binnen de Vlaamse Wooncode worden aangekaart
 • kadastrale inlichtingen

Contact
056 68 81 14
stedenbouw@wortegem-petegem.be

Klik hier voor uitgebreide informatie.