Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Noodwoningen

Beschrijving
Het OCMW beschikt over twee noodwoningen, gelegen te Elsegemplein 20 en Elsegemplein 18 b100. De woningen zijn volledig ingericht, voorzien van meubilair, huisraad, alle nodige nutsvoorzieningen, en sanitair comfort.

Doelgroep

  • Ben je dakloos?
  • Woon je in een woning die niet beantwoordt aan de wettelijke vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid?
  • Heb je relationele of familiale moeilijkheden waardoor je niet thuis kan blijven wonen?
  • Ben je uit huis gezet omwille van niet-betaalde huurgelden?
  • Is je woning verwoest door brand of onbewoonbaar wegens overstromingen?

Dan is er een mogelijkheid dat je tijdelijk kunt verblijven in een doorgangswoning. Deze woningen zijn immers bestemd voor de tijdelijke bewoning door kansarme inwoners van Wortegem-Petegem met dringende huisvestingsproblemen, dit in afwachting van het vinden van een passende woning.

Aanvraag
Elke aanvraag tot gebruik van een woning wordt gevolgd door een sociaal en financieel onderzoek.
De toewijzing van een aanvraag tot gebruik ervan gebeurt door het bijzonder comité voor de sociale dienst. In geval van hoogdringendheid kan de voorzitter alleen beslissen.

Verblijfsvergoeding
De normale verblijfsvergoeding is afhankelijk van de gezinssamenstelling en het inkomen en kan variëren tussen
€ 260 en € 460. De normale kostenvergoeding voor het gebruik van water, elektriciteit en verwarming bedraagt € 110 per maand voor een alleenstaand persoon en € 200 per maand voor een gezin. Er wordt een borgsom gevraagd van € 60 voor een alleenstaand persoon (of eerste persoon van een gezin) + € 15 per bijkomende persoon wanneer het om een gezin gaat.

Verblijfsduur
De bewoner mag het huis gedurende drie maanden bewonen. Deze periode kan naargelang de omstandigheden voor eenzelfde duur verlengd worden.

Intussen dient de bewoner te zoeken naar een andere huisvesting. De sociale dienst kan hierbij helpen. Het aanbod van een gepaste woning (sociale bouwmaatschappij of privé-markt) dient te worden aanvaard.

De bewoner krijgt tijdens zijn verblijf in de doorgangswoning - indien hij dit wenst - ook de nodige financiële, sociale en psychologische begeleiding.

Reglement
(gepubliceerd op 8 mei 2022)

Crisiswoning

Het OCMW Wortegem-Petegem is aangesloten bij het crisisopvangnetwerk Vlaamse Ardennen en beschikt over 1 crisiswoning, Kastanjeplein 42 te Petegem.