Overslaan en naar de inhoud gaan
De dienst burgerzaken blijft tot 31 augustus 2020 op afspraak werken.
Andere diensten zijn vanaf 1 juli 2020 terug vrij toegankelijk, maar we raden sterk aan om nog een afspraak te maken.
Dit kan via het nummer 056 68 81 14 of via mail naar gemeente@wortegem-petegem.be.
Meer info over de maatregelen rond corona Ik heb hulp nodig

Buurtinformatienetwerk (BIN)

Buurtinformatienetwerk ("BIN") is een samenwerkingsproject tussen de politiediensten, de burgers, en de overheid die elkaar op de hoogte houden van wat er gebeurt in de buurt inzake verdachte gedragingen en criminaliteit. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel.

Aan het hoofd van een BIN staan een coördinator (een verkozen buurtbewoner) en een mandataris van de lokale politie. Zij organiseren en evalueren de werking ervan op regelmatige tijdstippen.

Coördinator BIN Wortegem-Petegem
Dhr. Rudy Van Brackel 
BIN-coördinator voor de gemeente Wortegem-Petegem
0472 89 48 13
vanbrackel@proximus.be.

BIN-mandataris PZ Vlaamse Ardennen
Hoofdinspecteur Wim Malfait
Mandataris binnen de politiezone voor de BIN-werking in de zone Vlaamse Ardennen
055 33 88 88
wim.malfait@police.belgium.eu

Wat zijn de voordelen van een BIN?
Een goede werking van een BIN zorgt voor:

  • een verhoogd veiligheidsgevoel
  • een versterkte sociale cohesie in de wijk
  • een verhoogd bewustzijn rond criminaliteitspreventie
  • een informatie-uitwisseling tussen buurtbewoners en de politie.

Hoe gebeurt de activatie van het buurtinformatienetwerk?
Als er in je buurt al een paar dagen een verdacht voertuig passeert of als er vreemde personen komen aanbellen zonder duidelijke reden,… dan kan je de politie verwittigen (bel 101!). De politie onderzoekt de ernst van de situatie en beslist dan om al dan niet het BIN te activeren.

Indien het BIN geactiveerd wordt, dan gebeurt dit telefonisch via een phone-mailbericht uitgaande van de politiediensten. Bij een activatie van het BIN wordt aan de leden gevraagd om gedurende een half uur een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen. Nakijken of alle ramen en deuren van de woning nog steeds slotvast zijn, de lichten aansteken en van binnenuit de omgeving zo goed mogelijk observeren. De activatie kan zowel overdag als 's nachts plaatsvinden. Mocht je dan nog eventuele verdachte situaties opmerken, dan kan je deze via het (nood)nummer 101 melden aan de politiediensten.

Stappenplan BIN

Hoe kan ik lid worden van een BIN?
Wil je gratis aansluiten bij een BIN in je buurt? Vul het inschrijvingsformulier in en bezorg het aan de BIN-mandataris vermeld op het formulier (HINP Wim Malfait) of geef het af aan jouw wijkinspecteur.
Een handtekening is verplicht (dus inschrijven via e-mail is niet mogelijk) zodat de politie de toestemming heeft om je telefoonnummer mee op te nemen in de phonemaillijst. Wens je ’s nachts niet gestoord te worden? Kruis het vakje aan ‘ik wens enkel tijdens de dag (8u – 20u) BIN-berichten te ontvangen'.

Het inschrijvingsformulier kan je ook afhalen in je lokaal wijkcommissariaat of downloaden van de website van de politiezone Vlaamse Ardennen.