Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
phishing

Natuurrampen

Sedert maart 2007 is schade veroorzaakt door natuurrampen, zoals overstromingen, automatisch gedekt in elke brandverzekering eenvoudige risico's (gezinswoningen en kleinhandel). De tussenkomst van deze verzekering is niet afhankelijk van de erkenning van de overstroming als ramp.

Wie getroffen is door de overstromingen kan gebruik maken van de checklist van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken waarin stap voor stap uitgelegd wordt hoe de schade aan te geven.

Wanneer de overstroming erkend wordt als ramp (bij koninklijk besluit) kan in sommige gevallen een schadevergoeding aangevraagd worden bij het Rampenfonds.

Dit formulier is NIET bestemd voor particulieren of een aantal bedrijven die een brandverzekering eenvoudige risico’s hebben aangezien de brandverzekering waterschade dekt. Auto’s die in de garage in de woning stonden, vallen onder de brandverzekering.

Dit formulier is WEL bestemd voor :

  • Mensen met een leefloon die geen brandverzekering hebben.
  • Landbouwschade.
  • Bedrijven met schade die valt onder “niet eenvoudige risico’s”.
  • Voor auto’s die op straat geparkeerd stonden, kan een vergoeding door het Rampenfonds gevraagd worden.

Het formulier rampenschade kan pas ingediend worden NADAT het koninklijk besluit met de erkenning van de ramp, in het Staatsblad gepubliceerd is.

De aanvraag voor schadevergoeding door het Rampenfonds moet ingediend worden bij de gouverneur van de provincie waar de getroffen burger schade heeft geleden.

Erkende rampen

Schade overvloedige regenval tussen 1 juni en 27 juli 2019