Overslaan en naar de inhoud gaan
De dienst burgerzaken blijft tot 31 augustus 2020 op afspraak werken.
Andere diensten zijn vanaf 1 juli 2020 terug vrij toegankelijk, maar we raden sterk aan om nog een afspraak te maken.
Dit kan via het nummer 056 68 81 14 of via mail naar gemeente@wortegem-petegem.be.
Meer info over de maatregelen rond corona Ik heb hulp nodig

Overwelven van baangrachten - verordening

Voor de toepassing van deze verordening wordt als baangracht verstaan, elke gracht die parallel loopt met een weg en als prioriteit heeft hemelwater van de weg en van aanpalende percelen op te vangen en af te voeren. Ook een onbevaarbare waterloop of een gracht in uitvoering van een wadi, rivierdal… valt onder de definitie.

Het is verboden baangrachten te overwelven, geheel of gedeeltelijk te dempen, of te beschoeien met materialen die de infiltratie van water naar de bodem kunnen tegenwerken, bijvoorbeeld met betonnen grachtbakken, halve of gesloten buizen … .

Het overwelven of inbuizen van baangrachten wordt beleidsmatig niet toegelaten tenzij met het doel om toegang tot een perceel te verlenen, na voorafgaande schriftelijke toelating.

De schriftelijke toelating kan enkel worden verleend indien aan welbepaalde voorwaarden en lasten wordt voldaan.

Bekijk de verordening via deze link.