Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Ruimtelijke plannen

Naast de zonering volgens het gewestplan kunnen percelen ook gelegen zijn in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) of Bijzonder Plan van Aanleg (BPA). 
BPA’s zijn bestemmingsplannen die vroeger werden opgemaakt op gemeentelijk bestuursniveau ter verfijning van het gewestplan. Op heden worden geen nieuwe BPA’s meer opgemaakt, maar deze blijven wel rechtsgeldig tot ze vervangen worden door een RUP.

Sinds de goedkeuring en in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan concretiseert de gemeente haar ruimtelijk beleid aan de hand van RUP’s. Deze vervangen het vroegere gewestplan en de BPA’s waarmee ze overlappen. 

Ook het Vlaams gewest en de provincies maken ruimtelijke uitvoeringsplannen op.

Alle ruimtelijke plannen en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften zijn gecentraliseerd te raadplegen via het uitwisselingsplatform voor Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI) van de Vlaamse overheid via https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-overzicht

Hieronder vindt u een overzicht van de geldende BPA’s en RUP’s op het grondgebied van Wortegem-Petegem, met de rechtstreekse link naar het DSI-platform.

BPA ‘BLAARHOEK’

GEMEENTELIJK RUP ‘FRANKY DELMOTE’

GEMEENTELIJK RUP ‘GARAGE DE CLERCQ’

GEMEENTELIJK RUP ‘SPORTTERREIN PETEGEM’

GEMEENTELIJK RUP ‘SPORTTEREIN WORTEGEM’

GEMEENTELIJK RUP ‘DOMEIN DE GHELLINCK’

GEWESTELIJK RUP ‘WILLY NAESSENS CONSTRUCT NV’

GEWESTELIJK RUP ‘BOUVELOBOS, HEMSRODE EN STEILRAND VAN MOREGEM’