Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Waarborg bij afgifte van stedenbouwkundige vergunningen

Bij de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen wordt een waarborg opgelegd aan de bouwheer.

Het bedrag van de waarborg wordt vastgesteld op

  • € 500 indien de openbare weg uitgerust is met voetpaden ;
  • € 250 indien de openbare weg niet uitgerust is met voetpaden.

Deze waarborg, die voor de bouwheer geen intresten opbrengt, dient door de bouwheer betaald te worden na ontvangst van de stedenbouwkundige vergunning.

Na het beëindigen van de werken wordt, indien geen schade wordt vastgesteld, de waarborg terugbetaald.

Indien de aangebrachte schade door de bouwheer niet of onvoldoende wordt hersteld, worden de herstellingswerken ambtshalve uitgevoerd. De bouwheer wordt hiervan per aangetekend schrijven in kennis gesteld.
De herstellingskosten worden ingehouden van de waarborg. Indien het bedrag van de herstellingskosten hoger ligt dan de waarborgsom, zal de waarborg volledig ingehouden worden en zullen de meerkosten aan de bouwheer worden aangerekend.

Een door de bouwheer, of in zijn opdracht, opgemaakte en ondertekende tegensprekelijke verklaring omtrent de toestand van het openbaar domein ter hoogte van de bouwwerf, moet vóór de aanvang der werken afgegeven worden aan het gemeentebestuur. Ingeval deze verklaring niet of laattijdig ingediend wordt, zal het openbaar domein geacht worden in goede staat te zijn.
De waarborg zal worden vrijgegeven indien de door het gemeentebestuur aangestelde verantwoordelijke bij het einde der werken geen schade aan het openbaar domein vaststelt.