Overslaan en naar de inhoud gaan

Op weg naar een toekomst voor trage wegen in Wortegem-Petegem

Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Toch verdienen heel wat trage wegen in onze gemeente meer aandacht. 

Daarom werkt de gemeente Wortegem-Petegem samen met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen. Uiteraard moet dat plan ondersteund worden door de inwoners, want jullie zijn de gebruikers van deze wegen.

Het tragewegenplan van Wortegem en Petegem werd in december 2016 goedgekeurd door de gemeenteraad. In 2018 zijn we gestart met de opmaak van plan voor deelgebieden Moregem-Ooike en Elsegem. 

Trage wat?

Trage wegen zijn paden, doorsteekjes, jaagpaden of buurt- en voetwegen. Ze zijn een feest voor wandelaars, fietsers, ruiters en iedereen die zich zonder motor wil verplaatsen. Ze zijn veilig en je kan genieten van de natuur, erfgoed en landschap. Daarnaast is een trage weg vaak ook de snelste weg.

Veel trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt. De vraag om deze wegen - waar mogelijk - opnieuw toegankelijk te maken groeit. Zo kunnen we veiliger naar school of het werk fietsen of wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging weer aangenaam.

Trage wegen zijn belangrijk...

  • als recreatief wandel-, fiets- of ruiterpad. Ze zijn ideaal voor wandelaars of fietsers om van de rust en de natuur te genieten. Heel wat trage wegen worden vandaag al ingeschakeld in wandel- en fietsroutes.
  • als veilige verbindingen voor zachte weggebruikers. Trage wegen kunnen een verkeersveilig alternatief zijn voor schoolgaande kinderen die van en naar de dorpskern fietsen. Ook in nieuwe wijken liggen her en der heel wat ‘binnenwegjes’ waar auto’s niet door kunnen.
  • voor de bedrijfsvoering van boer en tuinder. Ze ontsluiten akkers en weiden en zijn onmisbaar voor het landschapsbeheer.
  • voor natuurontwikkeling. Wat in Vlaanderen rest aan natuur, is zeer versnipperd. Trage wegen zorgen voor ecologische verbindingen tussen natuurgebieden, waardoor planten en dieren zich kunnen verspreiden. Bovendien vinden heel wat planten en insecten er een onderkomen.
  • omwille van hun cultuurhistorische waarde. Veel trage wegen zijn historische verbindingen. Sommige wegen dateren zelfs uit de Romeinse tijd. Aan veel paadjes hangt een verhaal of een legende vast. Deze wegen behoren tot ons "collectief geheugen".

Procesverloop deelgemeente Moregem-Ooike en Elsegem

Via een infocampagne (affiches, flyers, brieven en het gemeentelijk infoblad) gingen we op zoek naar vrijwilligers om mee op stap te gaan en werd er een eerste infoavond georganiseerd, een 12-tal enthousiaste terreinverkenners was het resultaat.

Met een werkkaart in de hand (waar alle oorspronkelijke trage wegen opstaan) sturen we onze verkenners op pad om deze wegen te bewandelen en te evalueren. Aan de hand van de werkkaart en een inventarisfiche informeren ze zo de werkgroep op een objectieve wijze.
Met al deze gegevens en foto’s gaat onze projectbegeleider aan de slag om een evaluatiekaart op te maken. Op deze kaart staan de toegankelijke en niet-toegankelijke wegen van vandaag.

Op de evaluatievergadering wordt er meer uitleg gegeven over de verdere gang van zaken. Iedereen die dat wil krijgt een kaart en een vragenbundel waarin je – samen met vrienden of collega’s – al je suggesties en aanvullingen kwijt kan.

Alle antwoorden op de vragenbundels worden samengevat en opnieuw voorgelegd aan de inwoners. Op die syntheseavond gingen we samen op zoek naar de prioriteiten voor elke weg. Die bijeenkomst is de basis van het tragewegenplan voor de gemeente, een plan dat gebaseerd is op jouw mening.

De gemeente zal dit plan gebruiken om in de toekomst een aantal trage wegen opnieuw open te stellen of beter toegankelijk te maken voor het publiek. Na enkele besprekingen op het college zal dit plan op de Gemeenteraad besproken worden.

De planning voor deelgebieden Moregem-Ooike en Elsegem ziet er als volgt uit:

16 januari 2018 eerste infovergadering
6 maart 2018 vorming inventarissen
maart-april 2018 inventarisatie door vrijwilligers
mei-juni 2018 opmaken evaluatiekaarten en bundels door RLVA
13 november 2018 tweede publieksvergadering (uitdelen evaluatiebundels)
januari 2019
  tweede werkgroepvergadering (opmaak wenselijkheidskaart)
februari 2019 opmaak adviesnota, actieplan en definitieve kaarten
maart-april 2019 goedkeuring door college en gemeenteraad

Wat na de opmaak van het tragewegenplan?

De gemeente gaat aan de slag met de prioritaire actiepunten in het trage wegenplan. De dienst toerisme wil voor elke deelgemeente een wandellus ontwikkelen langs trage wegen die verbonden zijn met de lussen van de andere deelgebieden. Op die manier creëren we ons eigen trage wegen wandelnetwerk. 

Meer info nodig?
Dienst Toerisme
T 056 68 81 14
toerisme@wortegem-petegem.be

Jonathan Clerckx, medewerker trage wegen RLVA
T 055 20 72 65
jonathan.clerckx@rlva.be

Trage wegen
Foto: Alma Beyaert