Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Op weg naar een toekomst voor trage wegen in Wortegem-Petegem

Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Toch verdienen heel wat trage wegen in onze gemeente meer aandacht. 

Daarom werkt de gemeente Wortegem-Petegem samen met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen. Uiteraard moet dat plan ondersteund worden door de inwoners, want jullie zijn de gebruikers van deze wegen.

Het tragewegenplan van Wortegem en Petegem werd in december 2016 goedgekeurd door de gemeenteraad. In 2018 zijn we gestart met de opmaak van plan voor deelgebieden Moregem-Ooike en Elsegem. 

Trage wat?

Trage wegen zijn paden, doorsteekjes, jaagpaden of buurt- en voetwegen. Ze zijn een feest voor wandelaars, fietsers, ruiters en iedereen die zich zonder motor wil verplaatsen. Ze zijn veilig en je kan genieten van de natuur, erfgoed en landschap. Daarnaast is een trage weg vaak ook de snelste weg.

Veel trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt. De vraag om deze wegen - waar mogelijk - opnieuw toegankelijk te maken groeit. Zo kunnen we veiliger naar school of het werk fietsen of wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging weer aangenaam.

Trage wegen zijn belangrijk...

  • als recreatief wandel-, fiets- of ruiterpad. Ze zijn ideaal voor wandelaars of fietsers om van de rust en de natuur te genieten. Heel wat trage wegen worden vandaag al ingeschakeld in wandel- en fietsroutes.
  • als veilige verbindingen voor zachte weggebruikers. Trage wegen kunnen een verkeersveilig alternatief zijn voor schoolgaande kinderen die van en naar de dorpskern fietsen. Ook in nieuwe wijken liggen her en der heel wat ‘binnenwegjes’ waar auto’s niet door kunnen.
  • voor de bedrijfsvoering van boer en tuinder. Ze ontsluiten akkers en weiden en zijn onmisbaar voor het landschapsbeheer.
  • voor natuurontwikkeling. Wat in Vlaanderen rest aan natuur, is zeer versnipperd. Trage wegen zorgen voor ecologische verbindingen tussen natuurgebieden, waardoor planten en dieren zich kunnen verspreiden. Bovendien vinden heel wat planten en insecten er een onderkomen.
  • omwille van hun cultuurhistorische waarde. Veel trage wegen zijn historische verbindingen. Sommige wegen dateren zelfs uit de Romeinse tijd. Aan veel paadjes hangt een verhaal of een legende vast. Deze wegen behoren tot ons "collectief geheugen".

Adviesnota's trage wegen

Meer info nodig?
Dienst Toerisme
T 056 68 81 14
toerisme@wortegem-petegem.be

RLVA
T 055 20 72 65
info@rlva.be

Trage wegen
Foto: Alma Beyaert