Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Bekendmaking, besluit en richtlijnen gemeentelijke rooilijnplannen

Er bestaat maar een beperkte vaste regelgeving voor het opmaken van rooilijnplannen i.k.v. procedures voor de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen. Daardoor is er vaak onduidelijkheid voor aanvragers, landmeters, … en zijn de plannen die bij de gemeentelijke administratie worden ingediend niet allemaal eenduidig. Daarom werden door de gemeenteraad richtlijnen voor de opmaak van een gemeentelijk rooilijnplan vastgelegd. Met deze gemeentelijke richtlijnen willen we duidelijkheid scheppen voor zowel de aanvragers, landmeters, … en de gemeentelijke administratie en tot eenvormigheid komen in de ingediende ontwerpen van de rooilijnplannen.

Lees hier de goedkeuring betreffende de procedure voor de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van gemeentewegen.

Lees hier de richtlijnen.