Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van het publiek, overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, dat de gemeenteraad in zitting van 30 juni 2022 definitief heeft ingestemd met de wijziging van buurtweg nr. 25 en nr. 27 in de deelgemeente Moregem, en het rooilijnplan daartoe definitief heeft vastgesteld.

Het besluit werd op 16 augustus 2022 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en heeft uitwerking 14 dagen na deze bekendmaking.

GR-beslissing definitieve vaststelling rooilijnplan

Rooilijnplan