Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Heb je recht op een toelage van het verwarmingsfonds?

Ja, indien je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • je verwarmt jouw woning met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas
  Aardgas komt niet in aanmerking!
 • de levering gebeurt tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023
 • de aanvraag voor een verwarmingstoelage dient binnen de 60 dagen na de levering ingediend te worden bij het OCMW

én je behoort tot één van de volgende categorieën:

 1. jij of een lid van jouw gezin heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, en jouw gezinsinkomen is lager of gelijk aan de vastgestelde grenzen onder punt 2;
 2. of jouw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan € 22.925,00 verhoogd met € 4.242,16 per persoon ten laste; 
 3. of je geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling, én het OCMW heeft vastgesteld dat je jouw verwarmingsfactuur niet kan betalen;.

Waar en wanneer aanvragen?

Je kan een afspraak maken bij het OCMW via het nummer 056 68 00 50

OF

Je kan onderstaande documenten opsturen per post naar het OCMW, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

OF

via e-mail naar Inge.Callewaert@wortegem-petegem.be 
Gelieve 'verwarmingsfonds' te gebruiken als onderwerp van jouw mail.

Welke documenten hebben wij nodig?

 • Kopie factuur
 • Kopie betalingsbewijs
 • Kopie/foto identiteitskaart
 • Kopie/foto bankkaart

Meer informatie over het sociaal verwarmingsfonds vind je hier