Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Questions & Answers

Vind je geen antwoord op jouw vraag? Laat het ons weten.

Indienen

Ik heb een idee, maar ik moet het nog verder uitwerken en weet niet goed hoe.
Dit is geen enkel probleem, je kan het idee al registreren op het participatieplatform zodat het gemeentebestuur reeds feedback kan geven en kan bijsturen waar nodig. Via het platform kan je nog aanpassingen doorvoeren tot 30 april 2018.

Mag ik een project indienen voor een andere deelgemeente dan diegene waarin ik woon?
Je mag zeker een project indienen voor een andere deelgemeente.

Mag je als vereniging drank en snacks verkopen als je een evenement organiseert?
Onze verenigingen van Wortegem-Petegem worden als niet-commercieel beschouwd en kunnen dus voor eigen kassa drank en snacks verkopen om uit de kosten te geraken. De toelage van het gemeentebestuur dient dan voor de praktische uitwerking om het evenement mogelijk te maken (elektriciteit, kraampjes, ...). Het evenement moet echter los staan van de eigen werking waarvoor reeds subsidies ontvangen worden. Ook is het niet toegelaten om met de opbrengst een goed doel te steunen, gezien dit onder fondsenwerving valt.

Mag ik onderhoudskosten (vb. elektriciteit) in rekening brengen?
Onderhoudskosten van investeringen dienen mee begroot te worden in samenspraak met het gemeentebestuur. Het college van burgemeester en schepenen moet hier dus goedkeuring voor geven.

Moet het project geld kosten?
Neen, het mag ook een project zijn waar je geen kosten aan hebt. Uiteraard kan je dan ook geen toelage ontvangen.

Mag het project van tijdelijke aard zijn?
Dit mag, denk maar aan een openluchtcinema.

Wat als ik het project zou willen laten uitvoeren door het gemeentepersoneel?
In dat geval moet je de werkuren in je raming incalculeren. Reken op € 30 per uur.

Kan ik ergens richtprijzen vinden voor vb. bewegwijzering, picknickbanken, ...?
Richtprijzen kan je via deze link terugvinden.

Wat als de locatie die ik voor mijn project voor ogen heb een privé-eigendom is?
Indien het om infrastructurele zaken van blijvende aard gaat, is dit niet toegelaten. Dit omdat alle realisaties eigendom van de gemeente worden, zoals in het reglement beschreven. Voor vb. sociale projecten zoals een repair café, kan dit wel.

Worden alle ingediende projecten op het participatieplatform gezet voor de stemronde?
Neen. In de eerste fase (indienen van projecten) kan je alle projecten zien, maar je kan nog niet stemmen. Het gemeentebestuur controleert eerst of aan alle voorwaarden voor deelname voldaan wordt. Dan wordt ook de wettelijke en financiële haalbaarheid nader bekeken. Indien dit allemaal in orde is, zal het project vanaf 1 juni meegenomen worden naar de stemronde op het participatieplatform. Zo niet, ontvangt u de nodige feedback van het gemeentebestuur.

Stemmen

Hoe oud moet ik zijn om te kunnen stemmen?
Je moet minstens 14 jaar zijn om te stemmen.

Mag ik op een project stemmen van een andere deelgemeente dan diegene waar ik woon?
Ja, dit mag zeker!

Moet mijn project een minimum aantal stemmen halen om te winnen?
Ja. Om te kunnen winnen, moet een project minstens 25 unieke stemmen behalen.

Kan je in de stemperiode zien hoeveel punten een project heeft?
Je zal per project het aantal punten kunnen zien.

Mag ik promotie maken voor mijn project?
Je mag met eigen middelen en via eigen kanalen zeker jouw project in de kijker zetten! Op sociale media kan je de hashtag #360participatie gebruiken.

Winnende projecten

Wanneer weet ik of mijn project gewonnen heeft?
De winnende projecten worden op 1 juli 2018 bekend gemaakt via de gemeentelijke communicatiekanalen.
De organisatoren worden ook gecontacteerd via mail of brief.

Krijgt een winnend project sowieso € 5.000 als toelage?
Neen, dit is een maximumbedrag. Een winnend project dat op € 3.500 geraamd werd, zal € 3.500 als toelage krijgen.

Wanneer ontvang ik de toelage?
Je krijgt 50% van de toelage na bekendmaking van de winnende projecten en 50% na uitvoering van het project. Hiervoor dienen alle gemaakte kosten aangetoond te worden door middel van bewijsstukken.