Overslaan en naar de inhoud gaan

Reglementen OCMW-raad en vast bureau

Hier vind je de permanente reglementen terug.

In zitting van 24 oktober 2019 keurde de raad het reglement tot participatie en inspraak goed.

in zitting van 18 december 2018 keurde de raad de aanpassingen goed aan het reglement inzake de toekenning van een tussenkomst in de huur onder bepaalde voorwaarden, ten gunste van behoeftige inwoners

in zitting van 19 december 2017 keurde de raad enerzijds het algemeen reglement voor het gebruik van de gemeentelijke en OCMW-infrastructuur en anderzijds het huishoudelijk reglement voor het gebruik van het OC Rozenhof.

in zitting van 18 mei 2017 keurde de Raad het reglement van inwendige orde tot ten laste name van opnamekosten in een WZCdoor het OCMW Wortegem-Petegem goed