Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

HUIS-AAN-HUIS OPHALING

 

Afvalkalender 2024

Kalender 2024

Wat is huisvuil?
Huisvuil = restfractie = al het klein afval dat niet selectief wordt ingezameld.
Mag niet bij het huisvuil:

 • alle fracties die selectief worden ingezameld zoals KGA, papier & karton, PMD, glas, metaal, hout, snoeithout, ... (zie recyclagepark)
 • scherpe voorwerpen
 • dode dieren.

Wat is DIFTAR?
DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met DIFTAR betaalt iedereen in functie van de hoeveelheid afval die hij produceert, volgens het principe "de vervuiler betaalt".

De Groene Diftarcontainer voor huisvuil
Huisvuil moet verzameld worden in de groene Diftar container. Er zijn 3 types: 40 liter, 120 liter of 240 liter. Als je Diftarcontainer te groot of te klein is, kan je een ander type aanvragen via de Groene Lijn. Iedere keer dat je de Diftarcontainer buitenzet voor ophaling, wordt de container gewogen (voor en na lediging) en worden de gegevens bijgehouden. Daarom zit in je groene Diftarcontainer een chip met je gegevens: naam, adres en alle gegevens over de ophalingen. De gegevens op deze chip kunnen op geen enkele manier gewijzigd worden zodat fraude uitgesloten is. Op basis van deze gegevens worden de kosten voor je huisvuil berekend.
Buiten plaatsen van de groene Diftarcontainer:

 • buiten vanaf 19u00 de dag voorafgaand op de ophaling, ophalingen starten om 06u00 's morgens;
 • met de handvaten naar de straatkant toe;
 • zet de container op een zo vlak mogelijke ondergrond;
 • op een duidelijk zichtbare plaats voor de ophaler;
 • slechts buiten wanneer hij bijna volledig gevuld is, dit drukt de plaatsingskost;
 • let op: containers die niet dicht kunnen worden NIET geledigd
 • neem uw container 's avonds na de lediging terug binnen.

Kosten
De actuele tarieven vind je terug op de website van IVLA: www.ivla.be.

Aanbieding van extra zakken:
Je kan maximum 3 keer per jaar extra afvalzakken aanbieden naast je afvalcontainer. Indien je van deze dienst gebruik wenst te maken, hou dan rekening met volgende punten:

 • Bel het groenen nummer 0800 90 270 en meld hoeveel extra zakken je wenst aan te bieden. Opgepast, je dient dit aan te vragen ten laatste de dag voor de dag van de ophaling. Indien de ophaling op een maandag valt, moet de aanvraag al op vrijdag gebeuren.
 • Er mogen maximum 10 extra zakken worden aangeboden. Eén zak mag maximum 15 kg wegen en moet qua formaat steeds in de container passen. Het hoeven geen gemeentelijke afvalzakken te zijn.
 • Er mogen hiervoor geen PMD-zakken worden gebruikt.

Wanneer uw afval niet is opgehaald, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de Diftarinformatielijn op 0800 90 270. Deze lijn is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 08u00 en 18u00 en op zaterdag tussen 09u00 en 12u00.
Indien je container niet volledig zou geledigd zijn, dan hoef je ook maar het aandeel te betalen dat geledigd werd. De containers worden zowel opwaarts als neerwaarts gewogen. Resterend afval in je afvalcontainer wordt dus nooit aangerekend!

Bij winterweer
Gladde wegen en voetpaden zijn gevallen van overmacht waaraan de ophaler niets kan doen. Hou alvast rekening met volgende aandachtspunten:

 • Plaats je afval toch tijdig buiten, ophalingen gaan indien mogelijk door.
 • Bij sneeuw controleer je best even of ze niet zijn ondergesneeuwd.
 • Hou er rekening mee dat bij streng winterweer vertraging kan optreden. Indien men de veiligheid van de ophalers en van de andere weggebruikers door uitzonderlijke weersomstandigheden niet kan garanderen, wordt de inzameling geannuleerd. Raadpleeg dus bij zeer slecht winterweer de website van de intercommunale www.ivla.be om te weten of de inzameling zal plaats vinden.
 • De combinatie van slecht weer en eindejaarsfeesten kan ervoor zorgen dat bepaalde glasbollen vol zitten. Gelieve het glas dan NIET naast de glasbol te zetten maar terug mee te nemen en te deponeren in een andere bol in de buurt.

Volg je afvalverbruik online
Op de website van IVLA www.ivla.be kan je je persoonlijke pagina raadplegen. Vraag een persoonlijke login en paswoord aan met behulp van het chipnummer van je Diftarcontainer. Het chipnummer van je container kan je terugvinden op je container (onder barcode) en bestaat uit 6 numerieke karakters. Per ophaling kan je je afvalproductie volgen: je ziet op welke dag en op welk tijdstip je Diftarcontainer is geledigd en hoeveel afval je aangeboden hebt.

Werd jouw afval niet opgehaald of heb je nog vragen over de afvalophaling?
Bel naar het gratis nummer van de Diftar Informatielijn 0800 90 270 
(maandag tot en met vrijdag van 08u00 -18u00, zaterdag van 09u00 - 12u00).

beeld2023