Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
recyclagepark

RECYCLAGEPARK 

Het gemeentelijk recyclagepark bevindt zich in de Boomzagerijstraat (t.h.v. Waregemseweg 43) te 9790 Wortegem-Petegem.

T 056 68 81 14
milieudienst@wortegem-petegem.be

Verantwoordelijke recyclagepark:
Christophe Poupaert, milieuambtenaar

Recyclageparkwachters:
Torsten Vanmeenen
Stefaan Tomme

 

Openingsuren vanaf 01/04/2023

Het recyclagepark is geopend voor de inwoners op volgende dagen en uren:

   Voormiddag  Namiddag
 Maandag   gesloten  gesloten
 Dinsdag  gesloten  12u30 - 17u00
 Woensdag  09u30 - 12u00  12u30 - 17u00
 Donderdag  gesloten  12u30 - 18u00
 Vrijdag  gesloten  gesloten
 Zaterdag  09u30 - 12u00  12u30 - 17u00
 Zondag  gesloten  gesloten

U dient zich minstens 15 minuten voor sluitingstijd aan te bieden.


Het recyclagepark is bijkomend geopend voor KMO's en zelfstandigen, mits voorafgaande afspraak via het nummer 056 68 81 14, op volgende dagen en uren:

   Voormiddag  Namiddag
 Maandag  gesloten  gesloten
 Dinsdag      gesloten  12u30 - 17u00
 Woensdag  09u30 - 12u00  12u30 - 17u00
 Donderdag  09u30 - 12u00  12u30 - 18u00
 Vrijdag  gesloten  gesloten
 Zaterdag  09u30 - 12u00  12u30 - 17u00
 Zondag  gesloten  gesloten

U dient zich minstens 15 minuten voor sluitingstijd aan te bieden.

KMO's en zelfstandige ondernemers, door de gemeente erkende en gekende verenigingen, scholen, eigenaars en/of gebruikers van 2de verblijven en bouwers/verbouwers kunnen een toegangsbadge aankopen bij de milieudienst.

Sluitingsdagen

Klik hier voor een overzicht van de sluitingsdagen.

Reglement

Huishoudelijk reglement recyclagepark - goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2023.

TARIEVEN

Geldende tarieven recyclagepark:

 • voor personen ingeschreven in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister:

  • € 0,08/kg voor aanvoer van betalende fracties op het recyclagepark;

 • voor houders van een toegangsbadge:
   
  • verenigingen, bouwers en verbouwers, scholen, eigenaars en/of gebruikers van 2de verblijven:

   - € 0,08/kg voor aanvoer van betalende fracties op het recyclagepark;

  • zelfstandigen en KMO’s:

   - € 0,08/kg voor aanvoer van betalende fracties op het recyclagepark.

Belastingsreglement DIFTAR 2022 - goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 21 december 2021
Belastingsreglement DIFTAR 2023 - goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 22 december 2022

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

Op 1 juni 2012 trad het VLAREMA (het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen), beter bekend als het materialendecreet, in werking. Het VLAREMA bevat gedetailleerde voorschriften over (bijzondere) afvalstoffen, grondstoffen, selectieve inzameling, vervoer, registerplicht en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Naar aanleiding van de goedkeuring van het VLAREMA en haar wettelijke verplichtingen (onder andere de tarieven die gemeenten moeten aanrekenen bij de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen), wenst het gemeentebestuur het principe van "de vervuiler betaalt" te hanteren.

Het gemeentelijk recyclagepark staat onder toezicht van de parkwachters en de milieuambtenaar, die gemachtigd zijn om de handelingen zoals vermeld in artikel 4 § 3 van het huishoudelijke reglement, uit te voeren. Het gemeentelijk recyclagepark is toegankelijk voor de aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen en voor bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval voor inwoners van Wortegem-Petegem en voor verenigingen, scholen, eigenaars en/of gebruikers van 2de verblijven, bouwers/verbouwers, KMO's en zelfstandige ondernemers gevestigd in de gemeente.
De materialen worden door de aanbrenger zelf in de daartoe bestemde container gedeponeerd, zoals bij iedere container aangeduid. Indien de materialen verpakt worden aangevoerd, dienen zij uit de verpakking gegoten te worden op de daartoe voorziene plaats of container.

Wat mag je wel en wat mag je niet naar het recyclagepark brengen?
Raadpleeg hier de volledige lijst.

Bij twijfel vraag hulp aan de parkwachter.

Als je je bezoek een het recyclagepark plant, zorg dat alle materialen in/op uw wagen of aanhangwagen goed zijn afgebonden/afgeschermd, zodat je tijdens het transport geen afval verliest op de openbare weg!
De afvalstoffen moeten zoveel mogelijk vooraf gesorteerd worden aangevoerd, teneinde de verblijfsduur en de wachttijd van de gebruikers op het recyclagepark te beperken.