Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven nog zeker tot en met 30 juni 2021 op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Meer info over de vaccinatiecampagne

Samen verslaan we het asbestbeest

Op 20 juli keurde de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege het Actieplan asbestafbouw goed. Dit Actieplan streeft naar een asbestveilig Vlaanderen via de invoering van een asbestinventaris en een gefaseerde verwijdering van risicovolle asbesttoepassingen tegen 2034 en 2040. De Vlaamse regering maakte op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege voor 2018 en 2019 alvast 27,2 miljoen euro vrij voor diverse verwijderingsprojecten om gebouweigenaars te ondersteunen. Samen met het actieplan lanceert de OVAM ook een nieuwe communicatiecampagne  'Samen verslaan we het asbestbeest' die de Vlaming moet informeren en engageren om samen de uitdaging aan te gaan om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken.

Gezondheidsrisico van blootstelling aan asbest

Dat blootstelling aan asbest talrijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, is al lang bekend. Toch worden deze risico’s nog vaak onderschat, of is het onvoldoende bekend in welke toepassingen asbest kan voorkomen. Het goede nieuws is echter dat het perfect mogelijk is om zich voldoende te beschermen tegen de risico’s van blootstelling aan asbest, zodat het verwijderen van asbesthoudende materialen veilig uitgevoerd kan worden. Correcte informatie is dus cruciaal! 

Daarom lanceerden Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, en Constructiv, het sectorfonds van de bouw, in september 2018 de sensibiliseringscampagne Alert voor asbest. Het doel van deze campagne is om iedereen (werknemers, werkgevers, maar ook opdrachtgevers en particulieren) te sensibiliseren over de noodzaak preventiemaatregelen te nemen om blootstelling aan asbest te vermijden.

Door middel van een informatieve website, de applicatie Asbestcheck en publicaties op social media en in een aantal magazines, spoort de campagne werkgevers, werknemers, zelfstandigen, particulieren en architecten aan om zich goed te informeren voordat ze aan de slag gaan en misschien het risico lopen om op asbesthoudende materialen te stoten. 

De campagne informeert professionals over preventiemaatregelen, welke opleidingen ze moeten volgen en biedt talloze nuttige downloads aan. Verder helpt de applicatie Asbestcheck om asbest te herkennen en helpt bepalen wanneer professionele hulp ingeroepen moet worden.  Bij twijfel of materialen die men tegenkomt tijdens werken, asbest bevatten, is het aangeraden om tests te (laten) uitvoeren en een beroep te doen op gespecialiseerde firma’s. 

Wenst u meer informatie?  Bezoek deze websites: 

alert voor asbest