Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Fossielvrij verwarmen - infoavond 16/10/2023

Sinds de zomer van 2022 heeft het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen een aanbod 'fossielvrij verwarmen'.

Op de infoavond van maandag 16 oktober 2023 (19u30-21u30) komen o.a. lage-temperatuurverwarming, warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten op een laagdrempelige manier aan bod.

Schrijf je hier in voor deze infoavond.

fossielvrij verwarmen

 

Bomencharter

Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen ('het streefdoel') te bekomen op het grondgebied van de stad/gemeente. Het Bomencharter vormt dus een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen. Op die manier staat het Bomencharter symbool voor de collectieve strijd die we voeren tegen de klimaatopwarming. De telling van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het Bomencharter.

Ook Wortegem-Petegem ondertekende het bomencharter en streeft zo naar meer bomen in Vlaanderen.

Waarom streven we naar meer bomen in Vlaanderen?
Bomen verminderen de klimaatopwarming (opname van CO2). Bovendien bieden bomen bescherming tegen de gevolgen van de klimaatopwarming (hitte, droogte en overstromingen).
Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en ze vormen een lawaaibuffer. Ze bevorderen tevens de (geestelijke) gezondheid, de natuurbeleving en de biodiversiteit.

Meer info op bomencharter.be.

 

Bedankt voor jullie ideeën

Er werden heel wat ideeën aangebracht tijdens de klimaattafel van 13 februari 2020. Al deze ideeën werden in een verslag gegoten waarmee we aan de slag konden.
Bedankt aan alle aanwezigen voor hun enthousiasme!

klimaattafel bloemenzaad


Klimaatgezond Wortegem-Petegem

Op 26 maart stapte onze gemeente in op het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Hiermee engageren we ons om de klimaatproblematiek intergemeentelijk en met een langetermijnvisie aan te pakken. Eerste stap is een eigen klimaatplan met horizon 2030.

Dertien andere lokale besturen uit de regio engageerden zich in 2017 al in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten (mitigatie) en om de regio veerkrachtig te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering (adaptatie). 

Nog in 2019 zal de gemeente het Burgemeestersconvenant ondertekenen, het bredere Europese kader op vlak van klimaatinitiatieven. Onder begeleiding van de Provincie zullen we een klimaatplan opmaken met maatregelen die tegemoetkomen aan doelstellingen op vlak van mitigatie en adaptatie. Een duurzame langetermijnvisie vormt hierbij de rode draad. 

Met de instap in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen spelen we in op de opportuniteiten die een regionale klimaataanpak biedt. Door tot het project toe te treden, kunnen de betrokken lokale besturen deel uitmaken van een netwerk waarin expertise gedeeld kan worden en uitvoering van maatregelen voorbereid en uitgetest.

Onze gemeente zal alvast drie maatregelen uit het regionale klimaatplan mee  trekken en toepassen op het eigen grondgebied. Het gaat om:

  • Invoeren van een klimaattoets voor alle relevante beslissingen binnen de stad of gemeente (i.s.m. Erpe-Mere en Zwalm)
  • Adviseren en ondersteunen bij energetische renovaties (i.s.m. Denderleeuw, Erpe-Mere en Haaltert)
  • Bestrijden van erosie i.s.m. de landbouwers (Brakel, Lede, Maarkedal, Zwalm i.s.m. Steunpunt erosie van de Provincie)

Het regionale klimaatactieplan werd opgemaakt met de ondersteuning van SOLVA | Streekoverleg en de Provincie Oost-Vlaanderen. Alle info over het regionale klimaatplan is te vinden via: www.so-lva.be/klimaat-en-energie

Ondertekening Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen