Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Sedert 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze nieuwe regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.

De voorwaarden die dienen nageleefd, zijn afhankelijk van het maximaal geluidsvolume (85, 95 of 100 dBA). Hoe luider de muziek, hoe meer flankerende maatregelen de organisator moet treffen. Er zijn zowel maatregelen om de toeschouwers tegen gehoorschade te beschermen als voorwaarden om de geluidshinder voor de omgeving te beperken.

1. Muziekactiviteiten waarvan het geluidsniveau lager ligt dan 85 dBA.
Hiermee wordt bedoeld activiteiten waar muziek enkel als achtergrondmuziek wordt gebruikt, of tijdens sobere feestjes of chill-activiteiten. Hiervoor is GEEN vergunning nodig.

2. Muziekactiviteiten waar het geluidsniveau kan variëren tussen 85 dBA en maximum 95 dBA.
Hiervoor moet je een voorafgaandelijke melding VLAREM klasse 3 indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Deze categorie richt zich vooral naar danscafés, cafés met zaalverhuur voor feestjes en fuiven, of jeudghuizen met een beperkte programmatie.

Belangrijk hierbij is dat de organisator preventieve maatregelen moet treffen om te voorkomen dat het geluidsniveau toch boven de 95 dBA zou uitstijgen. Zo is er de verplichting het geluidsniveau permanent te meten, hetzij aan het mengpaneel, hetzij op een representatieve plaats. Het is ook mogelijk dat de organisator zijn geluidsinstallatie voorziet van een vooraf afgestelde geluidsbegrenzer. Zo worden problemen voorkomen.

3. Muziekactiviteiten waarvan het geluidsniveau uitstijgt boven 95 dBA, maar beperkt tot maximum 100 dBA.
Deze categorie is vooral bedoeld voor muziekclubs, jeugdhuizen met regelmatige optredens of een fuifkalender, concertzalen, festivals, ... Zij moeten beschikken over een vergunning VLAREM klasse 2.

Wens je meer informatie betreffende de geluidsnormen, consulteer de brochure of surf naar:
http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/muziek