Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Afkoppelen

De Europese regelgeving legt een goede kwaliteit van de waterlopen op tegen 2015. Er wordt gestreefd naar het maximaal aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel bij de aanleg of heraanleg van rioleringen. Dit wil zeggen dat het afvalwater en het regenwater via twee aparte leidingen worden afgevoerd. Het scheiden van regenwater en afvalwater beperkt zich niet tot het openbare gedeelte, de Vlaamse milieuwetgeving verplicht ook het scheiden op privaat domein.

In de praktijk betekent dit dat ook het regenwater en het afvalwater van uw woning gescheiden dienen afgevoerd te worden van zodra er een gescheiden stelsel in uw straat wordt aangelegd. Dit is het zogenaamde 'afkoppelen'. 

Voor meer informatie betreffende het afkoppelen kan u terecht op de website van FARYS.