Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
bijvriendelijke beplanting

Bijen

Wortegem-Petegem werkt aan een BIJ-vriendelijke gemeente

De Koninklijke Vlaamse Imkersbond roept alle Vlaamse gemeenten op om een bij-vriendelijk beleid te hanteren door al de biotopen in de gemeente te verrijken en bij-vriendelijke te beheren. Door sensibiliseringsacties kan zowel de individuele burger, landbouwer, groendienst, industrie als natuurbeweging betrokken worden om samen van de gemeente een bij-vriendelijke omgeving te creëren.

Onderstaande nodige inspanningen zullen geleverd worden om de thema’s van het charter te realiseren:

Zorgen voor een stuifmeelrijke omgeving op alle openbare plaatsen.

 • Percelen in kaart brengen (drachtplantenkaart) om zo stuifmeelwoestijnen te voorkomen en een aanplantingsplan maken dat rekening houdt met een plantenassortiment met verscheidenheid in bloeitijden, meerjarige bloeiers en aanplanting van bomen met hoge nectarwaarden, bijvoorbeeld linde, tamme kastanje.
 • Niet maaien of gefaseerd maaien van eind april tot begin september, zodat bijen in het hele seizoen voldoende voedsel kunnen vinden en eventueel inzaaien met drachtplanten ‘Actie Bloemende Bermen’.
 • Her en der inrichten van ‘insectenreservaatjes’. De grootste bijenrijkdom is te vinden in bloemenrijke gebieden met een mozaïekpatroon van kleine, verschillende leefgebiedjes. Bijentuinen kunnen op alle mogelijke plaatsen en manieren ingericht worden.
 • Nulgebruik van pesticiden.
 • Alle betrokken medewerkers van de groendienst informeren over het charter bijvriendelijke gemeente en motiveren om er actief aan deel te nemen.

Sensibiliseren van de burger

 • Bekendmaking van het charter ‘Bij-vriendelijke gemeente’. Inwoners oproepen en stimuleren om zelf mee te doen, om hun tuin insectenvriendelijk in te richten, o.a. bij-vriendelijke aanplantingen en een bijenkastje of bijenhotel.
 • Acties rond bijenhotels, bloemenzaad van drachtplanten verdelen.
 • Aanmoedigen van ecologisch tuinieren, met o.a. gebruik van groenbemesters: mosterd, phacelia, koolzaad, …
 • Gebruik van bestrijdingsmiddelen afraden en resten naar KGA brengen.
 • Gemeentelijke informatieve bijenkasten plaatsen onder beheer van de lokale imkersvereniging, imkerscursussen en infosessies in scholen promoten, …

Sensibilisering landbouw en industrie

 • Bedrijven aanzetten tot het voorzien van stroken met wilde bloemen of bloemenmengsels specifiek voor bijen en andere insecten. Kleine braakliggende stukjes kunnen bij-vriendelijk worden aangelegd, bloeiende bodembedekkers als nateelt zaaien, …
 • Hagen en houtkanten behouden en niet ploegen tot tegen beek of perceelsrand.
 • Sluiten van een beheersovereenkomst met VLM voor het beheer van natuurlijke perceelsranden of houtkanten en hier meer doen dan het verplichte minimum.
 • Biologische landbouw stimuleren.
 • Landbouwers tips geven voor pesticidenreductie.
 • Bedrijfsterreinen met aandacht voor drachtplanten.
 • Actie organiseren rond de (het) meest bijvriendelijk(e) en bloemrijke(e) onderneming én landbouwbedrijf.