Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Exotische planten

Meer en meer treffen we in onze streken uitheemse planten. Ook bepaalde waterplanten uit andere contreien doen het in onze beken blijkbaar bijzonder goed. Niet meteen een reden om te juichen, want het succes van deze soorten zorgt voor de nodige problemen.

Grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem zijn de voornaamste soorten die we liever kwijt dan rijk zijn, omdat ze hinder en schade veroorzaken. De drijvende vegetatie vormt gesloten matten, waardoor het onderliggende water zuurstofloos wordt en vissen sterven. De waterafvoer wordt drastisch beperkt en de plantenmatten kunnen problemen veroorzaken aan sluizen en waterbeheersingsinfrastructuur.

Een grondige aanpak met een intensieve samenwerking tussen de verschillden waterloopbeheerders is noodzakelijk om de exoten onder controle te houden. Het provinciebestuur neemt het initiatief om samen met de lokale waterloopbeheerders de exoten te bestrijden.

Exoot gespot? Maak melding!

Bij het provinciale meldpunt kan je elke nieuwe vindplaats van exoten doorgeven via:

Welke gegevens moet je melding bevatten?

  • soort exoot
  • een omschrijving van de locatie: naam gemeente, straatnaam of ander referentiepunt, naam en telefoonnummer.

Voor meer informatie, surf naar https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/overlastsoorten.html.