Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Asbest verpakt aanleveren op recyclagepark

Vanaf 1 juli 2021 is het verplicht om asbest verpakt aan te leveren op het recyclagepark. Een Vlaamse verplichting om transporten van asbest zo veilig mogelijk te laten verlopen. Niet alleen tijdens de afbraak, ook tijdens het vervoer kunnen er immers asbestvezels vrijkomen.

Hoe ga je te werk?

Verpak het asbestafval goed in doorzichtige zakken of plastic folie (min. 100 micron, bij voorkeur 150 micron dik), zorg dat de verpakking niet kan scheuren en er geen asbestvezels kunnen vrijkomen. Plak hiervoor alles goed af met stevige plakband. Hierbij is het belangrijk dat het pakket hanteerbaar blijft, zodat het voorzichtig in de asbestcontainer kan gelegd worden op het recyclagepark.

Gebruik steeds de nodige bescherming (beschermingspak, handschoenen en mondmasker) en bied dit na gebruik mee aan, goed verpakt, op het recyclagepark.

Zakken of folie kan je gratis verkrijgen in het recyclagepark.

Ga uiterst voorzichtig te werk bij het verwijderen van hechtgebonden asbestafval.

  • Breek geen platen, hierdoor kunnen vezels vrijkomen.
  • Draag beschermingskledij, een mondmasker en handschoenen.
  • Voorkom dat asbestdeeltjes zich verspreiden door het te benevelen.
  • Verpak het asbestafval in doorzichtige zakken of met plastic folie die voldoende dik is (min. 100 micron, bij voorkeur 150 micron).
  • Verpak het luchtdicht met stevige tape.
  • Zorg ervoor dat het handelbaar is om voorzichtig in de container te kunnen leggen.

Opgelet: Contacteer steeds een gespecialiseerde firma voor de verwijdering van niet-hechtgebonden asbest.

Gezondheidsrisico van blootstelling aan asbest

Dat blootstelling aan asbest talrijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, is al lang bekend. Toch worden deze risico’s nog vaak onderschat, of is het onvoldoende bekend in welke toepassingen asbest kan voorkomen. Het goede nieuws is echter dat het perfect mogelijk is om zich voldoende te beschermen tegen de risico’s van blootstelling aan asbest, zodat het verwijderen van asbesthoudende materialen veilig uitgevoerd kan worden. Correcte informatie is dus cruciaal! 

Daarom lanceerden Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, en Constructiv, het sectorfonds van de bouw, in september 2018 de sensibiliseringscampagne Alert voor asbest. Het doel van deze campagne is om iedereen (werknemers, werkgevers, maar ook opdrachtgevers en particulieren) te sensibiliseren over de noodzaak preventiemaatregelen te nemen om blootstelling aan asbest te vermijden.

Naast preventiemaatregelen kan je op alertvoorasbest.be als professional ook een overzicht van opleidingen en nuttige downloads vinden.

De app 'Asbestcheck' helpt je om asbest te herkennen en helpt bepalen wanneer professionele hulp ingeroepen moet worden. Bij twijfel of materialen die men tegenkomt tijdens werken asbest bevatten, is het aangeraden om tests te (laten) uitvoeren en een beroep te doen op gespecialiseerde firma’s. 

Wens je meer informatie?  Bezoek deze websites: 

alert voor asbest