Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Doortochten

Over evenementen als wandelingen, fietstochten, motortochten en autoritten breng je de gemeente steeds op de hoogte. Zo vermijd je dat jouw activiteit in het honderd loopt doordat er straten tijdelijk afgezet zijn voor andere evenementen of door wegenwerken.

Stuur de nodige info (datum rondrit, route, of er al dan niet wegwijzers geplaatst worden, ...) door via e-mail.
Doe dit zo vroeg mogelijk, bij voorkeur drie maanden voor aanvang van de activiteit.

Volgt of kruist jouw route een gewestweg, stuur deze info dan ook meteen naar het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid (voor Wortegem-Petegem: wegen.oostvlaanderen.districtoudenaarde@mov.vlaanderen.be).

Evenementen organiseren

Wil je als vereniging graag een evenement organiseren? Vul dan het aanvraagformulier volledig in en bezorg het ten laatste 8 weken voor aanvang van het evenement terug aan het gemeentebestuur.

De aanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Je ontvangt de beslissing van het college via e-mail en/of per post.

Neem zeker ook een kijkje op de website ikorganiseer.be, daar vind je ook allerhande informatie over geluidsnormen, brandveiligheid, ...

Organiseer je iets in samenwerking met onze gemeente? Dan kan je hier het logo downloaden om op jullie affiche te gebruiken. Heb je het logo in een andere bestandsindeling, in een ander formaat of met een transparante achtergrond nodig? Stuur dan gerust een mailtje.
Aanpassingen aan het logo zijn niet toegestaan.

Evenementenafvalzakken

Organiseer je een publiek evenement? Vraag jouw evenementenafvalzakken aan via dit formulier. 

De aanvraag voor ophaling dient uiterlijk 3 dagen voor de ophaaldatum te worden bezorgd aan de milieudienst (milieudienst@wortegem-petegem.be).

De afvalzakken worden enkel opgehaald indien ze zijn voorzien van de sticker voor evenementen-afvalzakken.

Per evenement kunnen maximum 5 evenementenafvalzakken gevuld met restafval en die maximum 15 kg/stuk wegen, door de organisator verzameld en op een gemakkelijk bereikbaar punt aangeboden worden. Onder restafval wordt verstaan: klein brandbaar afval dat niet tot één van de selectief ingezamelde afvalfracties behoort. P+MD, glas, papier en karton kan via de geijkte kanalen afgevoerd worden. In geen geval kunnen scherpe voorwerpen of gevaarlijk afval in de evenementenafvalzakken aangeboden worden.

Een evenementenafvalzak van 60 liter kost € 5,00.

Voorwaarden voor het gebruik van cateringmateriaal

Art. 5.3.12.1 Vanaf 1 januari 2020 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. Vanaf 1 januari 2022 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.

Art. 5.3.12.2 Vanaf 1 januari 2020 is het voor Vlaamse overheden en lokale besturen in hun eigen werking en door hen georganiseerde evenementen verboden drank te serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik. Vanaf 1 januari 2022 is dit verbod ook van toepassing op het aanbieden van bereide voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik.

Art. 5.3.12.3 De minister kan uitzonderingen voorzien op artikel 5.3.12.1 en 5.3.12.2 als het verbod in kwestie voor bepaalde types cateringmateriaal in bepaalde toepassingen niet zal leiden tot milieuwinst.

(bron: het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen)

Herbruikbare bekers

Lokale verenigingen en gemeentediensten binnen het werkingsgebied van I.VL.A. kunnen herbruikbare bekers ontlenen aan een bedrag van € 0,08/beker via een aanvraag bij de Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen.

  • Dien minstens twee weken voor de geplande activiteit een aanvraag in bij de Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen.
    Dit kan via het nummer 055 38 58 78.
  • Spreek met een verantwoordelijke van de Kringwinkel af waar (Ronse, Oudenaarde of Brakel) en wanneer je de bekers komt ophalen en wanneer je ze terugbrengt.
  • Je kan de bekers laten leveren voor een minimumbedrag van € 45. Vanaf 20 km wordt € 1/km extra gerekend.
  • Voor verdwenen of beschadigde bekers wordt een vergoeding van € 1/beker gevraagd.
    Dit wordt met eventuele transportkosten verrekend.
  • De uitlener maakt aan zijn publiek bekend dat het om herbruikbare bekers gaat die terug moeten ingeleverd worden en zet daar zelf een controlesysteem voor op poten (vb. borg betalen voor de bekers).