Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Mulchmaaier (of combimaaier) en/of een hakselaar

De aanvraagformulieren kan je hier downloaden:

Art.1. In het kader van het afvalpreventiebeleid wordt met ingang van 1 januari 2012 een subsidie verleend bij de aankoop van een mulchmaaier (of combimaaier) en/of een hakselaar.

Art.2. Om voor betoelaging in aanmerking te komen, moet de mulchmaaier (of combimaaier) voldoen aan de volgende technische vereisten:

  • CE-markering (veiligheid)
  • De maaier kan standaard zowel mulchmaaien als gras maaien met opvang in een opvangbox (combimaaier) of de maaier kan enkel mulchmaaien
  • Aankoop vanaf 1 januari 2012 (via factuur- of bestelbon datum)
  • Maximum gegarandeerd geluidsvermogen gemeten volgens de Europese richtlijn 2005/88/EG (geluid)

Maaibreedte (L)

 Maximum toelaatbaar geluidsvermogenniveau (dB)

L > of = 50 cm                              96 dB
50 cm < L < of = 70 cm 98 dB
L > 70 cm 100 dB
L > 120 cm 105 dB

  Art.3. Om voor betoelaging in aanmerking te komen, moet de hakselaar voldoen aan de volgende technische vereisten:

  • CE-markering (veiligheid)
  • Maximum gegarandeerd geluidsvermogen lager of gelijk aan 93 dBA (LwA), gemeten volgens de Europese richtlijn 2005/88/EG (geluid)
  • Minimale doorvoerdiameter van 30 mm
  • Aankoop vanaf 1 januari 2012

Art.4. De subsidie bedraagt 10% van de netto aankoopprijs (excl. Btw), met een maximum van € 100 per machine.

Art.5. De betoelaging wordt bekomen na voorlegging binnen de 6 maanden na factuurdatum van een volledig ingevuld aanvraagformulier en van volgende bewijsstukken:

  • Een kopie van de aankoopfactuur
  • Een kopie van de technische fiche (technische specificaties)

Art.6. Bij de indiening van een subsidieaanvraag aanvaardt de subsidieaanvrager dat de aanwezigheid en het gebruik van de mulch- of combimaaier en/of de hakselaar steeds bij hem/haar thuis kan gecontroleerd worden door de milieudienst.  
Blijken de voorwaarden niet nageleefd te worden, dan kan de toelage teruggevorderd worden, verhoogd met € 100.00 aan administratiekosten.

Art.7. Het nodige krediet is voorzien onder artikel 87901/331-01.

Art.8. Een afschrift van dit besluit wordt overhandigd aan de Intercommunale Vlaamse Ardennen, Meersbloem 46A te 9790 Oudenaarde & aan de gemeentelijk financieel beheerder.